Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
DÜZCE İLİ SEL ALANLARINDA ARAZİ TOPOGRAFYASI VERİ SETLERİNİN ÜRETİMİ VE TAŞKIN MODELLEMESİ

Ülkemizde iklim değişikliği nedeniyle sel ve taşkın felaketlerinde artış yaşanmaktadır. Yaşanan sel ve taşkın felaketinde dere güzergahı üzerinde risk taşıyan binaların taşınması, olası felaketlerde yaşanacak can ve mal kaybının önlenmesi ve bu bölgedeki menfez, yol, altyapı, kanalizasyon sisteminin iklim değişikliği etkilerinden en az etkilenecek şekilde yeniden planlanması için örnek bir taşkın modelleme çalışmasına ihtiyacı duyulmuştur.

Bu kapsamda; Düzce ilinde 2019 yılı Temmuz ayında yaşanan sel ve taşkın felaketi kapsamında (Melen Çayı Havzasında) örnek bir çalışma başlatılmış ve 2019 yılı sonunda tamamlanmıştır. Yapılan havadan görüntü alımı ile elde edilen hava fotoğrafları üzerinden arazinin ortofoto görüntüsü, sayısal arazi modeli, sayısal yüzey modeli ve nokta bulutu verileri üretilmiştir.

Bu veriler kullanılarak 3B topografik ve coğrafi analizlerin yapılması, uluslararası standartlara uyumlu, bina ve sayısal arazi topografyası veri setinin üretilmesi ve taşkın modelleme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca bu alanda Bakanlığımız tarafından 2014-2015 yılları arasında yapılan gerçek (true) ortofoto üretimi projesinde elde edilen arazi ve bina verileri kullanılarak değişim analizleri tamamlanmıştır.