Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Kurumsal Metaveri Yayınlama

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından coğrafi veriye ait metaveri girişi için yetkilendirilen Metaveri Yönetici tarafından Metaveri Yayınlama Onayı girişi bu linkten yapılmaktadır.