Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
3-B Bina ve Şehir Topografyası Veri Setlerinin Üretimi

GİRİŞ

Bakanlığımız tarafından 2014-2016 yılları arasında yaklaşık 40 bin km² kentsel yerleşik alanda 10 cm/piksel yersel çözünürlük ile gerçek ortofoto üretimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yüksek çözünürlüklü hava fotoğraflarının fotogrametrik tekniklerle işlenmesi neticesinde 3B nokta bulutu verisi elde edilmiştir. Bu nokta bulutu veriseti gerek 3B bina geometrisinin üretilebilmesi gerekse sayısal yükseklik modellerinin (sayısal arazi modeli / DTM, sayısal kent yüzeyi modeli / DSM) oluşturulabilmesi ayrıca topografyaya bağlı analizlerin için önemli girdi teşkil etmektedir.

AMAÇ

Proje kapsamında yapılacak çalışma ile şehircilik ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinde kullanılabilecek, sel/su baskını gibi doğal afet riski taşıyan alanlardaki yapıların tespitinde kullanılabilecek, üzerinde 3B topografik ve coğrafi analizlerin yapılmasına imkân verecek, uluslararası standartlara uyumlu, 3B geometrisinde vektörel bina ve sayısal şehir topografyası veri setinin ülke gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilecek bir veri modeli ile üretilmesi amaçlanmaktadır.

PROJE ÇIKTILARI

Proje kapsamındaki ana iş kırılımları ve çıktıları aşağıda belirtilmiştir. Projenin tüm çıktıları ile Haziran 2019’a kadar tamamlanması planlanmıştır.

Mevcut Durum Analizinin Gerçekleştirilmesi

            Proje Yönetim Planı

            Mevcut Durum Analiz Raporu ve Dünya Örneklerinin İncelenmesi

Üretim Metodolojisi Dokümanı Hazırlanması

            Üretim ve Analiz Metodolojisi Dokümanı

3B Bina Veri Modeli Oluşturulması

            Kavramsal Veri Modeli Tasarımı

            CityGML v2 tabanlı Veri Tanımlama Dokümanı

3B Geometrisi ile Bina Veri Seti Üretilmi

            Farklı detay seviyelerinde yaklaşık 11,5 milyon vektörel bina geometrisi

3B Bina ve Topografya Verilerine ilişkin Analiz, Raporlama ve Tematik Harita Üretimi

            Şehir yüzeyi modeli (DSM)

            Şehir arazi modeli (DTM)

            Eğim, bakı, rölyef vb. temel topografik verisetleri ve tematik altlıklar

            Yapı yoğunluğu ve güneşlenme potansiyeline ilişkin grid veriseti