Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
ULUSAL COĞRAFİ METAVERİ ve VERİ PORTALİ

Ulusal Coğrafi Metaveri ve Veri Portaline (Geoportal) aşağıdaki link üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

https://www.geoportal.gov.tr/

Ulusal Coğrafi Metaveri ve Veri Portali (Geoportal) kapsamı ve yetenekleri aşağıdaki verilmektedir.