Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Kentsel Alanlarda Arazi Durum Atlası Sınıfları

11100 Sürekli Kentsel Doku

11210 Süreksiz Yüksek Yoğunluk Kentsel Doku

11220 Süreksiz Orta Yoğunluk Kentsel Doku

11230 Süreksiz Düşük Yoğunluk Kentsel Doku

11240 Süreksiz Çok Düşük Yoğunluk Kentsel Doku

11300 İzole Yapılar

12100 Endüstriyel, Ticari, Kamu, Askeri Ve Şahsi Birimler

12210 Hızlı Transit Yollar Ve İlgili Alanlar

12220 Diğer Yollar ve İlgili Arazi

12230 Demiryolları ve İlgili Arazi

12300 Limanlar ve İlgili Alanlar

12400 Havalimanları

13100 Maden Çıkarma ve Döküm Alanları

13300 Şantiyeler

13400 Anlık Kullanımı Olmayan Alanlar

14100 Yeşil Alanlar

14200 Spor ve Eğlence Tesisleri

21000  Tarıma Elverişli Alanlar (Yıllık Ürünler)

22000 Kalıcı Ürünler

23000 Çayır Ve Otlaklar (Meralar)

24000 Kompleks ve Karışık Tarım Bölgeleri

25000 Meyve Bahçeleri

31000 Ormanlar

32000 Otsu Bitki Örtüsü İlişkileri

33000 Açık Alanlar(Bitki Örtüsü Az veya Hiç Olmayan Alanlar)

40000 Sulak Alanlar

50000 Su