Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bulut Altyapısı Yazılımları

Sistem altyapısının yönetilmesi işleri bulut altyapısı yazılımları üzerinden yürütülmektedir.