Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Metaveri Tanımlama Dokümanı

INSPIRE Metadata

TUCBS Metaverileri 1.1  

Metaveri Tanımlama Dökümanını açmak için tıklayınız.

Metaveri Rehber Dökümanını açmak için tıklayınız.

Metaveri bileşenleri ile ilgili zorunlu alanlar dokümanını açmak için tıklayınız.

Metaveri örnek XML dosyalarına ISO 19115-1 XML ve ISO 19115-3 XML erişim sağlanmaktadır.

Metaveri ile ilgili "CodeList Catalog" larına erişim sağlamak için tıklayınız.