Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ VERİ TEMALARI UYGULAMA ŞEMALARI

TUCBS Uygulama Şemalarına ait XSD içeriklerine https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs adresinden erişim sağlanabilmektedir.

NOT : Hale Studio Kullanılması Durumunda aşağıdaki bilgilere dikkat edilmesi hususunda.

Hale Studio kendi JRE'sini kullandığı için (Bakanlığın kullandığı SSL sertifikasının) Hale Studio kurulumuyla birlikte gelen JRE (Programın kurulduğu dizin içindeki jre dizini altındaki) ye eklenmesi gerekiyor:

Aşağıdaki adresteki ilk cevap bu sertifikanın nasıl ekleneceğini anlatıyor.

ttps://stackoverflow.com/questions/21076179/pkix-path-building-failed-and-unable-to-find-valid-certification-path-to-requ

Tema Adı

Şema Adresi

Adres

Adres

Altyapı

Elektrik Ağı

Altyapı

Petrol / Gaz / Kimyasal Ağı

Altyapı

Atıksu Ağı

Altyapı

Su Ağı

Altyapı

Elektronik Haberleşme Ağı

Altyapı

Termal Ağı

Altyapı

Çevre Yönetim Tesisleri

Altyapı

Temel İdari ve Soyal Hizmetler

Altyapı

Ortak Teknik Altyapı Ağ Bileşenleri

Arazi Kullanımı

Arazi Kullanımı Sınıflandırma

Arazi Kullanımı

Mevcut Arazi Kullanımı Gridi

Arazi Kullanımı

Mevcut Arazi Kullanımı Örnek

Arazi Kullanımı

Mevcut Arazi Kullanımı

Arazi Kullanımı

Planlı Arazi Kullanımı

Arazi Örtüsü

Arazi Örtüsü Raster

Arazi Örtüsü

Arazi Örtüsü Sınıflandırma

Arazi Örtüsü

Arazi Örtüsü Vektör

Atmosfer ve Meteoroloji Verileri

Atmosfer ve Meteoroloji Verileri

Bina

Bina

Biyocoğrafya Bölgeleri

Biyocoğrafya Bölgeleri

Coğrafi Yer Adları

Coğrafi Yer Adları

Çevre İzleme Tesisleri

Çevre İzleme Tesisleri

Deniz ve Tuzlu Su Alanları

Deniz ve Tuzlu Su Alanları

Doğal Risk Bölgeleri

Doğal Risk Bölgeleri

Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları Temel

Enerji Kaynakları

Enerji İstatistikleri

Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları Vektör

Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları Coverage

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Ağ

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Coverage Geometri

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Coverage Temel

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Coverage Tanım Kümesi

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Faaliyet Kompleksi

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Gözlemler Kaynak

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Gözlemler Özellik

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Gözlemler İşlem

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Gözlemler Özel

Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model Temel Tipler

Habitat Bölgeleri

Habitat Bölgeleri

Habitat Bölgeleri

Habitat Bölgeleri İlave

Hidrografya

Hidrografya Ağ

Hidrografya

Hidrografya Fiziksel Sular

Hidrografya

Hidrografya Temel

İdari Birimler

İdari Birimler Deniz

İdari Birimler

İdari Birimler Soyut

İdari Birimler

İdari Birimler Kurumsal

İnsan Sağlığı ve Güvenliği

Güvenlik

İnsan Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Sağlığı

İstatiksel Raporlama Bölgeleri

İstatiksel Raporlama Bölgeleri Temel

İstatiksel Raporlama Bölgeleri

İstatiksel Raporlama Bölgeleri Vektör

İstatiksel Raporlama Bölgeleri

İstatiksel Raporlama Bölgeleri Grid

Jeoloji

Jeoloji

Jeoloji

Hidrojeoloji

Jeoloji

Jeofizik

Kadastro

Kadastro

Kamu Yönetim Bölgeleri

Kamu Yönetim Bölgeleri

Kamu Yönetim Bölgeleri

Kontrollü Faaliyet

Koordinat Referans Sistemleri ve Coğrafi Grid Sistemleri

Coğrafi Grid Sistemleri

Koruma Bölgeleri

Koruma Bölgeleri Geniş

Koruma Bölgeleri

Koruma Bölgeleri Sade

Madenler

Madenler

Nüfus Dağılımı – Demografi

Nüfus Dağılımı – Demografi

Ortogörüntü

Ortogörüntü

Sanayi Tesisleri

Sanayi Tesisleri

Sanayi Tesisleri

Sanayi Tesisleri İlave

Tarım Tesisleri

Tarım Tesisleri

Tarım Tesisleri

Tarım Tesisleri İlave

Toprak

Toprak

Tür Dağılımı

Tür Dağılımı

Tür Dağılımı

Tür Dağılımı İlave

Ulaşım Ağları

Karayolu Ulaşım Ağı

Ulaşım Ağları

Demiryolu Ağı

Ulaşım Ağları

Hava Ulaşım Ağı

Ulaşım Ağları

Su Ulaşım Ağı

Ulaşım Ağları

Kent İçi Raylı Sistemler ve Kablolu Ulaşım Ağı

Ulaşım Ağları

Ortak Ulaşım Ağı

Yükseklik

Yükseklik Grid

Yükseklik

Yükseklik Tin

Yükseklik

Yükseklik Temel

Yükseklik

Yükseklik Vektör