Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ VERİ TEMALARI UYGULAMA ŞEMALARI

 

ULUSAL COĞRAFİ VERİ TEMALARI (2018)

TUCBS Uygulama Şemalarına ait XSD içeriklerine https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

NOT : Hale Studio Kullanılması Durumunda aşağıdaki bilgilere dikkat edilmesi hususunda.

Hale Studio kendi JRE'sini kullandığı için (Bakanlığın kullandığı SSL sertifikasının) Hale Studio kurulumuyla birlikte gelen JRE (Programın kurulduğu dizin içindeki jre dizini altındaki) ye eklenmesi gerekiyor:

Aşağıdaki adresteki ilk cevap bu sertifikanın nasıl ekleneceğini anlatıyor.

ttps://stackoverflow.com/questions/21076179/pkix-path-building-failed-and-unable-to-find-valid-certification-path-to-requ

 

 

ULUSAL COĞRAFİ VERİ TEMALARI (2012-2015)

TEMA VERSİYON TANIMLAMA DOKÜMANI UYGULAMA ŞEMASI
ADRES 1.1 TUCBS AD 1.1 Adres
ARAZİ ÖRTÜSÜ 1.1 TUCBS AO 1.1 Arazi Örtüsü
BİNA 1.1 TUCBS BI 1.1 Bina
HİDROGRAFYA 1.1 TUCBS HI 1.1 Hidrografya
İDARİ BİRİM 1.1 TUCBS ID 1.1 İdari Birim
JEODEZİK ALTYAPI 1.1 TUCBS JD 1.1 Jeodezik Altyapı
ORTOFOTO 1.1 TUCBS OF 1.1 Ortofoto
TAPU KADASTRO 1.1 TUCBS TK 1.1 Tapu Kadastro
TOPOĞRAFYA 1.1 TUCBS TO 1.1 Topografya
ULAŞIM 1.1 TUCBS UL 1.1 Ulaşım
JEOLOJİ 1.1 Jeoloji  
HİDROJEOLOJİ 1.1 Hidrojeoloji  
JEOFİZİK 1.1 Jeofizik