Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Halihazır Harita Uygulama Yazılımı

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak üretilen verilerin, sisteme dahil edilerek yönetmeliğe uygun formatta çizimi ile pafta üretimine imkan veren uygulama yazılımıdır.

• Münhani işlemleri, eğim ve bakı haritalarının oluşturulması, sayısal yükseklik modeli, kazı hacmi hesaplama, nokta ve katolog işlemleri, paftalama (1/1000, 1/2000, 1/5000) işlemleri ve jeodezik ölçümler yapılabilmektedir.