Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Uzmanlık Tezleri

Genel Müdürlüğümüz personelleri tarafından hazırlanan Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Tezleri

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personeli Tarafından Hazırlanan Uzmanlık Tezleri
Sıra Hazırlayan Tez Konusu Daire Başkanlığı Yılı
1 Hakan KILIÇ Kamuda Bulut Bilişim Kullanımına Yönelik Risk Analizi ve Yönetimi Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler 2017
2 Harun BADEM Türkiye’de Kent Bilgi Sistemlerinin Ulusal Ölçekte Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler 2017
3 Salih Evren ACAR Büyük Ölçekli Harita Üretiminde CityGML Kullanımı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler 2018
4 Emine ERÇAĞLAR  Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Gereksinimleri Bilişim Ağları Ve Sistem 2017
5 Güleç Gençer ALIR TUCBS Kapsamında Üretien Coğrafi Web Servislerinin Yönetilmesi, İzlenmesi ve Raporlanması Coğrafi Bilgi 2017
6 İlkem BAHÇECİ Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri İçin Hazırlanmış Sözleşme Prosedürlerinin Yerel Mevzuatla Karşılaştırılması Coğrafi Bilgi 2014
7 Kübra EKİNCİ YELEN Şehir Atlasının (Urban Atlas) Avrupa’daki Ve Türkiye’deki Durumunun İncelenmesi Coğrafi Bilgi 2017
8 Sibel Süer TOYBIYIK Coğrafi Tabanlı Türkiye Bina Envanterinin Oluşturulması Coğrafi Bilgi 2017
9 Yasin TUTAK TUCBS Kapsamında Ortofoto Veri Teması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışmaları Coğrafi Bilgi 2017
10 Salih SOYLU Kamu Kurumlarında Yazılım Yaşam Döngülerinin Uygulanabilirliği Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İçin Öneriler Yazılım Teknolojileri 2017
11 Gülizar Duygu KURT KAYA Bilgi Güvenliği Ve Siber Güvenlik Kapsamında Bakanlık Uygulamaları İçin Güvenli Yazılım Geliştirme Metodolojisi Önerisi Yazılım Teknolojileri 2017
12 Raşit ÖZCAN Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Merkezi Oracle Veritabanlarının Performans Ve Güvenlik Yönünden İncelenmesi Ve İyileştirme Önerileri Yazılım Teknolojileri 2017
13 Samet CAN Bakanlıkta Kullanılan Log Sistemlerinin Merkezileştirilmesi Ve Yönetimi Yazılım Teknolojileri 2017
14 Mustafa ÖZDAMAR Akıllı Binalarda Analog Adresli Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi Yönetim Hizmetleri 2017