Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Uzmanlık Tezleri

Genel Müdürlüğümüz Personeli Tarafından Hazırlanan Uzmanlık Tezleri

Sıra Hazırlayan Tez Konusu Daire Başkanlığı Yılı
1 Eser Mehmet KARABÖCEK Southampton Kenti Yeşil Şehir Planı’nın Coğrafi Mekânsal Değerlendirilmesi Coğrafi Teknolojiler 2022
2 Tarık Emre YORULMAZ
Açık Mekânsal Veri Ve Frekans Oranı Yöntemi Kullanarak Heyelan Duyarlılık Analizi
Coğrafi Teknolojiler 2022
3 Betül KASAP Trafik Yönetimi İçin AUS - Banliyö Bölgelerinden Cenova Şehrine Trafik Akışını Değerlendirmek İçin Simülasyon Modeli Akıllı Şehirler 2022
4 Selami SUNGUN Gerileyen Şehirlerin Mevcut Durumunu İyileştirmede Akıllı Şehir Gelişmeleri Nasıl Kullanılabilir: Hull Örneğinin İncelenmesi Akıllı Şehirler 2022
5 Büşra BOZKURT İHA Görüntülerinden Kabak ve Kabak Çiçeğinin Tespiti İçin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Analizi Yaklaşımı Coğrafi Teknolojiler 2022
6 Ömer Faruk ERİŞ Londra'nın Kentsel Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesi Akıllı Şehirler 2021
7 Gözde COŞKUN Makine Öğrenimi Yaklaşımları Kullanılarak İnsansız Hava Aracı ve Karasal LiDAR verilerinden Yaprak Alanı İndeksi ve Yer Üstü Biyokütle Tahmini Coğrafi Teknolojiler 2021
8 Hakan KILIÇ Kamuda Bulut Bilişim Kullanımına Yönelik Risk Analizi ve Yönetimi Akıllı Şehirler 2017
9 Harun BADEM Türkiye’de Kent Bilgi Sistemlerinin Ulusal Ölçekte Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri Akıllı Şehirler 2017
10 Salih Evren ACAR Büyük Ölçekli Harita Üretiminde CityGML Kullanımı Akıllı Şehirler 2018
11 Emine ERÇAĞLAR  Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Gereksinimleri Bilgi İşlem ve Siber Güvenlik 2017
12 Güleç Gençer ALIR TUCBS Kapsamında Üretien Coğrafi Web Servislerinin Yönetilmesi, İzlenmesi ve Raporlanması Coğrafi Teknolojiler 2017
13 İlkem BAHÇECİ Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri İçin Hazırlanmış Sözleşme Prosedürlerinin Yerel Mevzuatla Karşılaştırılması Coğrafi Teknolojiler 2014
14 Kübra EKİNCİ YELEN Şehir Atlasının (Urban Atlas) Avrupa’daki Ve Türkiye’deki Durumunun İncelenmesi Coğrafi Teknolojiler 2017
15 Sibel Süer TOYBIYIK Coğrafi Tabanlı Türkiye Bina Envanterinin Oluşturulması Coğrafi Teknolojiler 2017
16 Yasin TUTAK TUCBS Kapsamında Ortofoto Veri Teması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışmaları Coğrafi Teknolojiler 2017
17 Salih SOYLU Kamu Kurumlarında Yazılım Yaşam Döngülerinin Uygulanabilirliği Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İçin Öneriler Çevre Yazılımları ve Mobil Uygulamalar 2017
18 Gülizar Duygu KURT KAYA Bilgi Güvenliği Ve Siber Güvenlik Kapsamında Bakanlık Uygulamaları İçin Güvenli Yazılım Geliştirme Metodolojisi Önerisi Şehircilik Yazılımları ve Veri Analitiği 2017
19 Raşit ÖZCAN Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Merkezi Oracle Veritabanlarının Performans Ve Güvenlik Yönünden İncelenmesi Ve İyileştirme Önerileri Şehircilik Yazılımları ve Veri Analitiği 2017
20 Samet CAN Bakanlıkta Kullanılan Log Sistemlerinin Merkezileştirilmesi Ve Yönetimi Şehircilik Yazılımları ve Veri Analitiği 2017
21 Mustafa ÖZDAMAR Akıllı Binalarda Analog Adresli Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi Yönetim Hizmetleri 2017