Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS Entegrasyon Çalışmaları

07 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında belirlenen temel politika ve stratejiler doğrultusunda, kamu kurum kuruluşları, il özel idareleri, il belediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerine ait coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin, coğrafi veri servislerinin ve metaverilerinin varlığının tespit edilmesi, paylaşımı ve kullanımı için gereksinimlerin belirlenmesi, planlanması, karşılanması ve sürekliliğinin sağlanması ile bu konuda yapılacak eğitim ve çalıştay organizasyonlar aracılığıyla tüm paydaşlarda farkındalığın arttırılması amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

2018 yılında 32 merkezi coğrafi veri üreticisi kamu kurum/kuruluşu ile 30 büyükşehir belediye başkanlığı ile başlatılan entegrasyon çalışmaları  2020 yılında  20 kamu kurum ve kuruluşu, 30 su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü, 5 belediye başkanlığı, 5 il özel idaresi sorumlu oldukları coğrafi verilerinin TUCBS Coğrafi Veri Standartlarına uyumlaştırılması ve TUCBS ile entegrasyonunun sağlanması amacı Kapasite Geliştirme ve Veri Entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Entegrasyon çalışmaları tamamlanan kurumların  coğrafi veri servisleri ve metaverileri Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu aracılığıyla kullanıcıların erişimine sunulacaktır.

2021-2022 dönemi için 92 yerel yönetim ile entegrasyon çalışmalarının devam etmesi planlanmış olup, hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Entegrasyon çalışmaları iş adımları aşağıdaki resşmde detaylı olarak yer almaktadır

Entegrasyon çalışmaları kapsamında bilgilendirme dokümanlarına aşağıdaki bağlantılar kullanılarak erişim sağlanmaktadır.

Entegrasyon Çalışmaları Yol Haritası 

Entegrasyon çalışmaları için hazırlanan bilgilendirme dokümanlarına aşağıdaki bağlantılar kullanılarak erişim sağlanabilir. 

  1. Coğrafi Veri Temalarına İlişkin  Tanımlama Dokümanları ve Standartlar Eğitim Dokümanı Tıklayınız
  2. Coğrafi Veri Kalitesi Tanımlama Dokümanı Tıklayınız
  3. Geoserver İle Web Servis Yayınlama Eğitim Dokümanı Tıklayınız
    • Geoserver İle Web Servis Yayınlama Eğitim Videosu Tıklayınız
  4. Geonetwork Kurulumu ve Metaveri Harvest İşlemleri Eğitim Dokümanı Tıklayınız