Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Gerçek (True) Ortofoto Projeleri

Gerçek (True) Ortofoto Ve Coğrafi Veri Üretimi İşi Projesi

Projenin amacı:

Projenin amacı; Yerleşim ve gelişme alanlarını ( 40 bin km2 ) kapsayacak şekilde, kıyı bölgelerinde, sosyal kültürel, sanayi ve turizm alanlarında, il, ve büyük beldelerde yüksek çözünürlüklü  (10cm) 2 ve 3 boyutlu gerçek (true) ortofoto üretimi ile yol ve bina sayısal verilerin bu görüntüler üzerinden vektörel olarak çizilmesi olarak belirlenmiştir.

Projenin kapsamı:

Türkiye genelinde yerleşim alanlarında (il, ilçe ve belde) bina envanterinin çıkartılması, şehir içi ulaşım ağı verisini elde edilmesi (yol orta çizgisi), her türlü planlama, projelendirme ve konumsal uygulamalarda kullanılmak üzere 1/1000 ölçekli renkli ve yapay renkli gerçek ortofoto ve coğrafi veri (konuma bağlı veri) üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

Büyük ölçekli coğrafi bilgilerin ve haritaların; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk bir Jeodezi ve Fotogrametri (Harita, Harita ve Kadastro ve Geomatik) Mühendisi tarafından üstlenilir. Türkiye genelinde yerleşim alanlarında (il, ilçe ve belde) 1/1000 ölçekli renkli ve yapay renkli gerçek ortofoto ve coğrafi veri (konuma bağlı veri) üretimi proje kapsamında yapılmıştır.

Proje Şartnameleri

Teknik Şartname

www.dask.gov.tr/content/docs/TeknikSartname_v2.DOC                                                                                                                                                                                                                                                   

İdari Şartname     

www.dask.gov.tr/content/docs/idariSartnameV2.doc                                                                                                                              

Proje Çalışmaları

 Proje çalışmaları aşağıdaki başlıklarda yapılmıştır:

İştikşaf, Kanava Hazırlama ve Arazi Çalışmaları

 • Fotogrametrik Blok Kanavası Hazırlanması
 • Yer Kontrol Noktası Kanavası Hazırlanması
 • Uçuş Kanavası Hazırlanması
 • Arazide Yer Kontrol Noktası Tesisi
 • Arşivleme Çalışmalar

Jeodezik Ölçü ve Hesaplar

 • Jeodezik Ölçü ve Ham Verilerin Teslimi
 • Konum Hesaplama
 • Yükseklik Hesaplamaları
 • Koordinat Çizelgelerinin Hazırlanması
 • Arşivleme Çalışmaları

Havadan Görüntü Alımı ve Görüntü İşleme

 • Uçuş Verilerin Teslimi ve Ön Hazırlık Verilerinin Üretimi
 • Uçuş Verilerin Yedekleme Çalışmaları
 • Yer Örnekleme Aralığı ve Bindirme Oranlarının Tespiti
 • Uçuş Planına Uygunluk ve Kapsama Alanı Tamlığı
 • Pafta Sayısı ve Fotoğraf Sayısı
 • Görüntü Verilerini İşlenmesi
 • Arşivleme Çalışmaları

Fotogrametrik Nirengi

 • Fotogrametrik Nirengi Dengeleme Hesapları
 • Arşivleme Çalışmaları

Gerçek  (True ) Ortofoto Üretimi

 • Üretim Ön Hazırlık Çalışmaları
 • Veri Üretimi
 • Arşivleme Çalışmaları

Coğrafi Veri Yol Üretimi

 • Yol Çizimleri
 • Veritabanı Çalışmaları
 • Arşivleme Çalışmaları

Coğrafi Veri Bina Üretimi

 • Bina Çizimleri
 • Veritabanı Çalışmaları
 • Arşivleme Çalışmaları

Tüm Verilerin Teslimi

 • Kontrol ve Arşivleme Çalışmalar

Proje Çalışmaları İstatistik Bilgileri

Proje çalışmalarına ait istatistik veriler aşağıda özetlenmiştir.

 •  Kentsel yerleşim ve gelişme bölgeleri alanı: 40Bin km2
 • 100 Parsel
 • 18600 Adet Arazide Tesis Tesis Edilmiş Yer Kontrol Noktası
 • 6 Hava Kamerası Donanımlı
 • 1500 Saat Uçuş
 • 483070 Adete Stereo Hava Fotografı ( 4 Bantlı)
 • Yüksek Kapasiteli Yazılım ve Donanım
 • 103550 adet Gerçek Ortofoto Harita Paftası
 • 1.5 Petabyte Veri Depolama Ünitesi

Proje  Çıktıları

Proje  çıktıları yüksek çözünürlüklü ( yer örnekleme aralığı =10 cm );

 • Sayısal stereo hava fotoğrafları
 • Gerçek (True) ortofoto
 • Sayısal yüzey modeli
 • 3D nokta bulutu

İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanılarak Gerçek (True) Ortofoto Üretimi (2015-2017)

2015

 

Sonuç Ürünler