Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Metaveri Kurumsal Kayıt

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/12/2014 No : 2014/7179 Dayandığı Kanunun Tarihi : 3/5/1985 No : 3194 Dayandığı KHK’nin Tarihi : 29/6/2011 No: 644 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20/3/2015 No : 29301 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 55

Metaveri

MADDE 8- (1) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi metaveri profili, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve kullanıcı gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.

(2) Coğrafi veri temaları kapsamında kalan ve paylaşılmak istenen diğer coğrafi veri, coğrafi veri seti ve coğrafi veri servislerine ait metaveriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi metaveri profiline uygun olarak üretici kurum ve kuruluş tarafından hazırlanır ve coğrafi veri portalına bedelsiz olarak kaydedilir.

(3) Kurum ve kuruluşlar, üreticisi oldukları coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin ve coğrafi veri servislerinin metaverisinin tam, güncel ve doğru olmasını sağlarlar.

Coğrafi veri ve veri setleri

MADDE 9- (1) Coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin ve coğrafi veri servislerinin doğruluğundan, güncelliğinden ve içeriğinden üreticisi kurum ve kuruluş sorumludur.

(2) Coğrafi veri temalarına ilişkin veri tanımlama dokümanları, kurum ve kuruluşların gereksinimlerine, uluslararası standartlara uygun olarak ve tema çalışma gruplarının görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanır ve güncellenir.

KURUMSAL KULLANICI YETKİLENDİRME SÜRECİ

Kullanıcı yetkilendirme işlemleri için, görevlendirilen personel tarafından geoportal@csb.gov.tr veya metaveri@csb.gov.tr veya cbsmetaveri@csb.gov.tr e-posta adreslerine kurumsal elektronik posta adreslerinden e-posta göndermeleri gerekmektedir. Metaveri Yöneticisi tarafından görevlendirilen personele "Metaveri Girişi Yetkilendirme Formu" gönderilecektir. Form, görevlendirilen personel ve kurum yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra taratılarak geoportal@csb.gov.tr veya metaveri@csb.gov.tr veya cbsmetaveri@csb.gov.tr e-posta adreslerine elektronik posta atılarak ve resmi yazı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne iletilir.  Metaveri Yöneticisi tarafından kaydın sisteme girişi ve onaylanması gerçekleştirilir.

KURUMSAL METAVERİ KAYIT SÜRECİ

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından coğrafi veriye ait metaveri girişi için yetkilendirilen personel tarafından Metaveri Kayıt girişi bu linkten yapılmaktadır. TUCBS Metaveri Tanımlama Dokümanına uyumluluk metaveri girişi sırasında denetlenmektedir.

Metaveri kayıt işlemleri aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir:

  • Metaveri Kayıt Sayfası kullanılarak ve metaveri bileşenleri teker teker ekrandan giriş yapılarak
  • TUCBS Metvaveri Şablonuna uygun metaveri XML dokümanının yüklenmesi, doğrulanması ile (Metaveri ile ilgili XML örnek dosyasını açmak için tıklayınız.)
  • Harvest servis linkleri kullanılarak otomatik olarak

 

 

Metaveri Kayıt işlemleri için gerekli açıklama dokümanını açmak için tıklayınız.

Metaveri Kayıt işlemleri için gerekli video için Metaveri Kayıt
 

Metaveri Ekleme İşlem adımlarını içeren videolar;

Metaveri tekil tanımlayıcı için UUID üretimi konusunda rehber dokümanlar

 

 

Metaveri portal mimarisi aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.