Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
BİNA VEKTÖR ÜRETİMİ

Yüklemimizde bulunan Gerçek (True) Ortofoto Ve Coğrafi Veri Üretimi Hizmeti Alım İşi projesi kapsamında Meskun ve Yarı Meskun Alanlarda Bina Katmanının Üretilmesi” ve “İl, İlçe ve Yerleşim Yerlerinde Yol Orta Çizgilerinin Üretilmesi” için yapılması gerekenler, tüm çalışmalar, sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (İdare)' nin Tübitak ULAKBİM sistemlerinde, Firma merkezinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (İdare)' nin sistemleri üzerine yüklenmiş GIS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

PROJE ÖZETİ

Gerçek (true) ortofoto üzerinden çizim işleri için ilgili programlarda bina-yol katmanları oluşturulup proje tahdit sınırları içerisinde kalan tüm detaylar; sabit bina ve yapılar çatı ana çizgileri ve yol orta çizgisi esas alınarak sayısallaştırma işlemi yapılmıştır.

ÇİZİM İŞLEMLERİ

BİNA

Harita ölçeğinde 5 mm² den daha büyük olan sabit bina ve yapılar çatı ana çizgileri esas alınarak renkli sayısal gerçek ortogörüntüler üzerinden sayısallaştırma işlemi yapılırken; daha küçük binalar genelleştirilmiş; harabeler, kısmen tahrip olmuş ve inşaat halindeki binalar ana çizgileriyle gösterilmiştir.