Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

TÜRKAK tarafından AB-0164-P Akreditasyon Numarası ile 4 Ekim 2017 tarihinde akredite edilerek, 3 Ekim 2021 tarihine kadar akreditasyonu geçerli olan Personel Belgelendirme Birimimiz (BelgeCBS) Merkezi Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulunun 4/4/2018 tarihli ve 2018/51 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0164 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Birimimizle MYK arasında 29/09/2016 tarihinde yetkilendirme ön sözleşmesi, 11/06/2018 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, 16UY0254-4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:00) ulusal yeterlilik kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere BelgeCBS Birimimiz yetkilendirilmiştir.