Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Mobil Arazi Uygulama Yazılımı

Kullanıcıların arazide yapacakları veri toplama işlerinde kullanılacak, online ve offline yetenekleri olan modüldür.