Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS Birleşik UML Modeli

Birleşik TUCBS UML Modeli, TUCBS’de veri tanımlamalarına ait kavramsal şemaların tam ve birleşik UML modelini içerecek şekilde sürdürülmektedir. Birleşik modelin içeriği, sorumlu taraflara göre üç farklı katmana ayrılmaktadır.

  1. Harici bir kurum tarafından geliştirilip devam ettirilen ve Genel Kavramsal Model tarafından “olduğu gibi” kullanılan temel şemalar: Bu şemalar büyük ölçüde TS 19100 serisinde belirtilen şemalar olup ISO/TC 211 Uyumlaştırılmış Model olarak da bilinen ISO/TC 211 ile yürütülmektedir.
  2. Veri tanımlama geliştirme süreci boyunca geliştirilen genel uygulama şemaları: Bu katman üç paketten oluşmaktadır:
    1. “Temel Tipler”: Çoğu TUCBS uygulama şemasının gerek gördüğü genel türleri içerir.
    2. “Temel Modeller”: Bu paket, TUCBS uygulama şemaları tarafından kullanılan ancak temel şemaları tarafından belirlenmeyen genel modelleme şablonları olan alt paketleri içerir.
    3. Temalar arası ilişkileri belirleyen şablonlar.
  3. Veri temaları uygulama şemaları: Tema Çalışma Heyetleri tarafından geliştirilen temalara özgü uygulama şemalarını içerir.

Birleşik TUCBS UML Modeli için tıklayınız.