Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS Birleşik UML Modeli

Birleşik TUCBS UML Modeli, TUCBS’de veri tanımlamalarına ait kavramsal şemaların tam ve birleşik UML modelini içerecek şekilde sürdürülmektedir. Birleşik modelin içeriği, sorumlu taraflara göre üç farklı katmana ayrılmaktadır.

  1. Genel Kavramsal Model tarafından “olduğu gibi” kullanılan temel şemalar: Bu şemalar, ISO/TC 211 çatısı altındaki ISO 19107:2003 Konumsal Şema, ISO 19103:2005  Kavramsal Şema Dili,  ISO 19109:2005 Uygulama Şeması Kuralları, ISO 19108:2006 Zamansal Şema, ISO 19115:2006 Metaveri, ISO 19123:2005 Kapsam Geometrisi ve Fonksiyonları İçin Şema, ISO 19136 GML, ISO 19144 Sınıflandırma ve ISO 19156 Gözlemler ve Ölçümler şemalarını içerir.
  2. Veri tanımlama geliştirme süreci boyunca geliştirilen genel uygulama şemaları: Bu katman üç paketten oluşmaktadır:
    1. “Temel Tipler”: Çoğu TUCBS uygulama şemasının gerek gördüğü genel türleri içerir.
    2. “Temel Modeller”: Bu paket, TUCBS uygulama şemaları tarafından kullanılan ancak temel şemaları tarafından belirlenmeyen genel modelleme şablonları olan alt paketleri içerir.
    3. Temalar arası ilişkileri belirleyen şablonlar.
  3. Veri temaları uygulama şemaları: Tema Çalışma Heyetleri tarafından geliştirilen temalara özgü uygulama şemalarını içerir.

Birleşik TUCBS UML Modeli için tıklayınız.