Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Park Bahçe Uygulama Yazılımı

Yeşil Alanlar, Park Alanları, Park İç Alanları, Park Peyzaj Öğeleri ve Park ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilebileceği uygulamadır. Geometrik ve sözel bilgi giriş imkanı sağlayan uygulama ile üretilen veriler Kent Rehberi üzerinden de vatandaşın kullanımına sunulmaktadır.

• Parklar, park iç alanları, park iç alana ait kullanımlar ve park sorumluları, park ihale ve park iş bilgileri tutulmaktadır.

• Park bahçe envanter bilgisi ile girilen birim fiyat üzerinden keşif metraj hesaplamaları yapılarak rapor alınabilmektedir.