Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
USUL VE ESASLAR
SIRA NO DOKÜMAN ADI DOKÜMAN DAYANAĞI DOKÜMAN İNDİR 
1 Ek:3 COĞRAFİ VERİ ERİŞİM, PAYLAŞIM VE KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (02_11_2022 izlenebilir form_v2.1) 24.08.2022 Tarih ve  2022/1 Karar No.lu Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurul Kararı
2 EK:4 AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN COĞRAFİ VERİ ÜRETİMİ VE PAYLAŞIMI USUL VE ESASLARI 24.08.2022 Tarih ve  2022/1 Karar No.lu Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurul Kararı