Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Veri Servis Havuzu

26/09/2016 TARİHLİ 2016/9260 SAYILI KARARNAME

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 20/03/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen altyapı üzerinden elektronik ortamda veri servisleri ile yapacakları her türlü coğrafi veri paylaşımı, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

 

Portalin ve coğrafi veri servislerinin kullanımı ile ilgili video için tıklayınız.

 

Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, ulusal coğrafi veri servislerine erişim sağlamak amacı ile "Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH) " oluşturulmuştur.

 

Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH) içerisinde yer alan servis linklerine https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/cografiveriservishavuzu adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Servislerin kullanımı için :

 

Adres Çubuğu Üzerinden;

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/trk_srtm_wms?request=GetCapabilities&service=WMS

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/trk_srtm_wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&LAYERS=0&STYLES

=default&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=CRS%3A84&BBOX=26.015625%2C40.78125%2C26.71875%2C41.484375

 

Coğrafi Veri Servislerinin Masaüstü CBS Yazılımlarında Kullanımına İlişkin Teknik Dokümanlar için tıklayınız.

Soru görüş ve önerileriniz için: cvsh@csb.gov.tr