Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bina Envanter Uygulama Yazılımı

Bina Envanteri Modülü ile binanın, bina öznitelik bilgilerinin, bina ile ilişkili diğer verilerin ve sertifikalarının gösterimine ve yönetimine ilişkin geliştirilmiş olan uygulama yazılımıdır.

Servis entegrasyonları sayesinde bina detay bilgilerine ulaşım sağlanmaktadır.