Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Süreç Modelleme ve Rol Yönetimi Uygulama Yazılımı

Süreçlerin tanımlanması ve başlatılması, aktif süreçlerin izlenmesi, süreç kullanıcılarının oluşturulması, grup ve rollerin senkronize edilmesi, aktif süreç takibi gibi işlemlerin yürütüldüğü uygulama yazılımıdır.