Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Numarataj Uygulama Yazılımı

Adres ve numaralamaya ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda numarataja konu varlıkların numaralandırması ve yenilerinin oluşturulması ile bunlara ilişkin iş akışını düzenlenmesinde kullanılan uygulama yazılımıdır.

• Adres kayıt sistemi yönetmeliği ve mekânsal doğruluk kriterleri baz alınarak oluşturulan iş akış kuraları ile kullanıcı hatalarının en aza indirilmesini amaçlanmış ve UAVT ile MAKS servisleri ile entegre çalışması için uygun altyapı oluşturulmuştur.

• Parsel çizimi ve parsel işlemleri, yapı çizimi ve yapıya ait işlemler, yol çizimi ve yola ait düzenleme, silme, bölme, birleştirme, sabit tanım numarası güncelleme işlemleri, yol numaratajı, yapı numaratajı, numarataj güncelleme, silme, taşıma işlemleri ile bağımsız bölüm işlemleri gerçekleştirilmektedir.