Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Altyapı Uygulama Yazılımları

Altyapı Modülü, içme suyu, atık su, doğalgaz veya telekomünikasyon gibi altyapı çalışmalarına ilişkin projelerin, web tabanlı olarak gerçekleştirilmesine imkan veren uygulama yazılımıdır.

• Altyapı modülleriyle Envanter Listesinin takibi yapılabilir. Sanat yapılarına ait Hat Analizleri, Hat Kesinti Analizleri ve Sanat Yapıları Kullanım Ömrü Raporları bilgisine ulaşılabilir.

• Üretilen verilere ait envanter listesi istenildiği zaman görüntülenebilmekte ve sorgulanabilmektedir.

• Projede yer alan sanat yapılarına ait hat analizi ve hat kesinti analizi yapılabilmektedir.