Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Proje Bilgileri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin i bendinde “657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevleri arasında sayılmış ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinde de “Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak” görevi Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve INSPIRE için gerekli verinin üretimini ve uyumlaştırmasını sağlamakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri kapsamındaki tüm planlama, inşa ve çevre ile ilgili uygulamalar için de gerekli coğrafi verinin temin edilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda, CBSGM 2014 yılında Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi İşini ihale ederek, Türkiye genelinde yerleşim alanlarında (il, ilçe ve belde) bina envanterinin çıkartılması, şehir içi ulaşım ağı verisini elde edilmesi (yol orta çizgisi), her türlü planlama, projelendirme ve konumsal uygulamalarda kullanılmak üzere 1/1000 ölçekli renkli ve yapay renkli gerçek ortofoto ve coğrafi veri (konuma bağlı veri) üretmiştir.

CBSGM tarafından gerçekleştirilen bir diğer proje 2015 Temmuz ayında ihalesi yapılan ve 6 ay içinde bitirilen “Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi Projesi” dir. Pilot proje niteliğinde olan bu proje ile; Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi” projesi kapsamında elde edilen True Ortofoto, bina ve yol vektörlerinin, web servisleri kullanılarak bina ve yol verilerine UAVT kodlarının atanması (akıllandırılması), bu kodlara bağlı olarak adreslerin belirlenerek veri tabanına işlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje True Ortofoto görüntüleri çekilmiş olan Adıyaman, Batman, Çorum, Gümüşhane, Malatya, Nevşehir, Uşak ve Yozgat il ve ilçe merkezlerini kapsamaktadır.

Proje tanıtım broşürüne buradan erişebilirsiniz.