Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları

Genel Müdürlüğümüzde, TS EN ISO 9001:2015  Kalite  Yönetim  Sistemi çalışmaları kapsamında Bakanlığımız Stratejik Planında Yer alan amaç ve hedeflere uyumlu olarak http://webdosya.csb.gov.tr/db/strateji/icerikler/stratej-k_plan-20180405140454.pdf ana faaliyet süreçleri  oluşturulmuş olup, sistemin Risk odaklı bakış açısı gereğince izlemeleri yapılmaktadır.