Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
YOL VEKTÖR ÜRETİMİ

Harita ölçeğinde 2 mm’den daha geniş olan yollar ve taşınmazların 30 m’den uzun giriş ve çıkış yolları ve izlerini içeren yol orta çizgileri çizgi tipinde (line) renkli sayısal gerçek ortofotolar üzerinden sayısallaştırılmıştır

Yol katmanları için Detay ve Öznitelik Kataloğu TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) Üretilen yol orta çizgileri ağ (network) analize uygun olarak üretilmiştir. Yol orta çizgileri belirlenirken söz konusu yol üzerinden çıkış alan diğer yollara ve yolun farklı idari sınırlarla kesiştiği noktalara kırıklar atılmıştır. Alt yol, üst yol, köprü gibi doğal olarak diğer yollarla aynı seviyede kesişmeyen yolların çakıştığı noktalarda kırıklar atılmamıştır. Yol orta çizgileriyle idari sınırların (ilçe, mahalle, köy) çakıştığı yerlerde, yol orta çizgileriyle idari sınır çizgileri aynı kırık noktalar kullanılarak üst üste çizilmiştir.

Yol katmanına ait veriler, ilçe bazında mdb uzantılı geodatabase veri tabanında ve SHP formatında İdare' ye teslim edilmiştir.