Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ VERİ TEMALARI

Coğrafi Veri Temaları Detay Bilgileri İçin TIKLAYINIZ

Coğrafi Veri Temaları Hakkında

Coğrafi Veri Temaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Bakanlığın görev ve yetkileri MADDE 5- (1) “Coğrafi veri teması listelerinin, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinin, kararların ve tanımlama dokümanlarının yayımlanmasını sağlamak” maddesi ile Çalışma heyetlerinin görevleri MADDE 10- (2) “Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veri temalarına ait tanımlama dokümanlarını hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak.” maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Coğrafi veri temaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir.

Coğrafi veri temalarında coğrafi verilerin modellenmesine yönelik hiyerarşik yapı

Coğrafi Veri Temaları; Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğunu ifade etmektedir. TUCBS kapsamında 32 coğrafi veri teması hazırlanmıştır.

Alt Tema Grupları; coğrafi veri temasına ait alt tema gruplarını ifade etmektedir. Veri teması, kapsam ve içerik olarak farklı kurum/kuruluşları ilgilendiriyor ise alt tema gruplarına ayrılması öngörülmüştür. Örneğin: Ulaşım Ağları Teması – Karayolu Ağı, Ulaşım Ağları Teması – Demiryolu Ağı vb.

Her bir veri teması, Tema Çalışma Heyetleri tarafından alt tema grupları bazında çalışılmıştır. TUCBS kapsamında belirlenen 32 coğrafi veri temasına ait toplam 52 adet alt tema grubu bulunmaktadır.

Coğrafi Veri Katmanları (Detay Tipleri); alt tema grubuna ait coğrafi verilerin aynı öznitelik, geometri ve topolojik ilişkilere sahip en alt ortak düzeyini ifade etmektedir.

Örneğin: Ulaşım Ağları Teması – Karayolu Ağı – Araç Trafik Alanı vb.