Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğümüz Tarafından Yapılan Veri Paylaşım Protokolleri

İşbirliği Protokolü: Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri portalından yapılacak paylaşımlara ilişkin protokoldür.

Ortofoto Protokolü: ATLAS üzerinden yapılacak paylaşımlara ilişkin bakanlığın kullanacağı verilerin teminine ilişkin protokoldür.

Veri Paylaşım Protokolü: Hava fotoğraflarının (ortofoto resimlerinin) belediyelere verilerek halihazır üretmeleri ve ürettikleri halihazırları Bakanlığa verme şartı ile yapılan protokoldür.

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi (Hiss) Kapsamında Yapılan Veri Paylaşım Protokolü: Kamu kurum ve kuruluşlara ait kişisel yada özel nitelikli verilerin bakanlık iş ve işlemlerinde kullanılmasını sağlamaya ilişkin protokollerdir.

İmzalanan Protokoller 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM
Bakanlık   8 1 3 1 2 0 0 15
Genel Müdürlük 2 27 12 3 3 3 5 1 56
Büyükşehir Belediyesi   0 6 5 13 3 27
İl Belediyesi   0 0 24 9 4 2 0 39
İlçe Belediyesi   0 2 158 101 19 30 9 322
İl Özel İdaresi   0 1 21 1 1 0 1 25
Kalkınma Ajansı   0 1 12 1 2 0 0 16
Organize Sanayi Bölgeleri   0 0 0 2 6 0 8
Üniversite   3 0 0 1 8 2 0 14
HİSS Prtokolleri           5 6 5 17
TOPLAM 2 38 23 226 132 53 45 14 539