Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğümüz Tarafından Yapılan Veri Paylaşım Protokolleri

İşbirliği Protokolü: Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri portalından yapılacak paylaşımlara ilişkin protokoldür.

Ortofoto Protokolü: ATLAS üzerinden yapılacak paylaşımlara ilişkin bakanlığın kullanacağı verilerin teminine ilişkin protokoldür.

Veri Paylaşım Protokolü: Hava fotoğraflarının (ortofoto resimlerinin) belediyelere verilerek halihazır üretmeleri ve ürettikleri halihazırları Bakanlığa verme şartı ile yapılan protokoldür.

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi (Hiss) Kapsamında Yapılan Veri Paylaşım Protokolü: Kamu kurum ve kuruluşlara ait kişisel yada özel nitelikli verilerin bakanlık iş ve işlemlerinde kullanılmasını sağlamaya ilişkin protokollerdir.

İmzalanan Protokoller 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOPLAM
Bakanlık 0 8 1 3 1 2 0 0 0 0 0 15
Genel Müdürlük 2 27 12 3 3 3 5 1 0 0 0 56
Büyükşehir Belediyesi 0 0 6 5 13 3 0 0 0 27
İl Belediyesi 0 0 0 24 9 4 2 0 1 0 0 40
İlçe Belediyesi 0 0 2 158 101 19 30 12 0 0 0 322
İl Özel İdaresi 0 0 1 21 1 1 0 0 0 0 0 24
Kalkınma Ajansı 0 0 1 12 1 2 0 0 0 0 0 16
Organize Sanayi Bölgeleri 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8
Üniversite 0 3 0 0 1 8 2 0 0 0 0 14
HİSS Prtokolleri 0 0 0 0 0 5 6 6 5 2 1 25
Şirket 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOPLAM 2 38 23 226 132 53 45 19 7 2 1 548