Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Genelgeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genelge Listesi
Sıra Genelge Numarası Adı Tarihi
  1 2011/20 Bilişim Koordinasyon Kurulu Genelgesi (2018/06 Genelge hükmü gereği iptal edildi.) 15/12/2011
  2 2013/15 Bilişim ve Birlikte Çalışabilirlik Genelgesi 06/06/2013
  3 2013/17 Planlar Genelgesi 24/06/2013
  4 2013/41 Plan İşlem Numarası Verilmesi Genelgesi 31/12/2013
  5 2014/14 Bilişim ve Coğrafi Bilgi Sistemi Projeleri Yürütme ve Koordinasyon Esasları Genelgesi 13/06/2014
  6 2014/27 Bilgi Güvenliği Politikaları Genelgesi 30/12/2014
  7 2017/02 Personel Belgelendirme Biriminin (BelgeCBS) Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 16/06/2017
  8   2018/06 Bilişim Koordinasyon Kurulu Genelgesi 01/08/2018
9 2019/29 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi 24/12/2019