Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bina Bilgi Yönetimi Uygulama Yazılımı

Binaya ilişkin görselleştirmenin 3 boyutlu olarak yapıldığı ve binaya ait bilgi, belge ve sertifikaların görüntülendiği 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi uygulama yazılımıdır.