Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Kamulaştırma Uygulama Yazılımı

Kamu yararı için gerçekleştirilecek bir proje için kullanılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilerin özel mülkiyeti kapsamında bulunan bir gayrimenkulün karşılığı ödenerek hukuka uygun şekilde alınması işlemidir.

Baraj, gölet, enerji nakil hattı, yol ve kanal gibi kamulaştırma projelerinin oluşturulması ile bunlara ilişkin süreçlerin takibini sağlayan web tabanlı uygulama yazılımıdır.

Heyet işlemleri, Hazırlık işlemleri, Mülkiyet işlemleri, Zilyet işlemleri, İdari şerh işlemleri, Satın Alma/Trampa işlemleri, İfraz alanlarının hesaplanması, Plan işlemleri, Parsel bilgilerinin düzenlenmesi, Güzergâh bilgilerinin tanımlanması, Enerji nakil hattı planının geçirilmesi, Direk ve irtifak alanlarının hesaplanması, Kamulaştırma koridorunun/sınırını ve ref alanlarının düzenlenmesi, Raporların hazırlanması, Beyannamelerin hazırlanması ve Rulo açma gibi kamulaştırmaya ait tüm süreç işlemleri gerçekleştirilmektedir.