Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS Temel Dokümanlar

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında temel dokümanlar hazırlanmıştır. Bu dokümanların amacı tüm paydaşlara rehber belge oluşturmak ve tanımlama dokümanlarına yön vermektir.