Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

14 Aralık 2018
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)  Çalışma Grupları Tarafından Oluşturulan 11 Adet Coğrafi Veri Teması Standartlarına Ait Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

“Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında belirlenen temel politika ve stratejiler doğrultusunda tüm kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler arasında birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak coğrafi verilerin paylaşımı ve kullanımı amacıyla coğrafi veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesi çalışmaları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi ile 11 adet coğrafi veri temasına ilişkin TUCBS Temel Doküman Standardizasyon Çalışmaları kapsamında hazırlanan dokümanların tanıtımının 12 Ekim 2018 tarihinde yapılmasından sonra 15 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve 7 hafta süren Tema çalışmalarına, her temanın sorumlusu ve ilgilisi kurum temsilcileri, konusunda uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile özel sektör temsilcileri katılım sağlayarak çalışmalara önemli destek vermişlerdir.

Tema çalışmalarının sonucunda Çalışma Grupları tarafından oluşturulan standartların kamu kurum kuruluşların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve özel sektörün bilgilendirilmesi amacıyla “Coğrafi Veri Teması Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantıları” 11-12-13 Aralık 2018 tarihlerinde, The Green Park Otel’de gerçekleştirilmiştir.

11 Aralık 2018           Özel Sektör Bilgilendirme Sunumu

12 -13 Aralık 2018     Kamu ve Üniversiteler Bilgilendirme Sunumu

Çalışma Grupları tarafından oluşturulan 11 adet coğrafi veri teması aşağıda listelenmiştir.

 • Koordinat Referans Sistemleri 
 • Adres/Coğrafi İsimler 
 • Kadastro Parseli 
 • İdari Birim
 • Jeoloji
 • Hidrografya 
 • Ortofoto 
 • Yükseklik 
 • Bina 
 • Ulaşım
 • Arazi Örtüsü

TUCBS çalışmalarımız http://cbstr.csb.gov.tr adresinden takip edilebilmekte olup 2156 kayıtlı kullanıcı, 1356 paydaş kurum görüş ve önerileri ile revize edilen Veri Tanımlama Dokümanları kamuoyu ile paylaşılmakta ve sürekli güncel tutulmaktadır. Ayrıca Veri Temalarına ilişkin çalıştaylarda yapılan sunumlara buradan erişim sağlanabilmektedir.

TUCBS Uygulama Şemalarına ait XSD içeriklerine https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs_uygulama_semalari adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır