Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı.
Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı.
19 Aralık 2018

20/03/2018 tarihinde açılışı  toplantısı yapılan Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi kapsamında; coğrafi bilgi sistemleri konusunda devam eden çalışmalar  ile ilgili olarak kamu kurum/ kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin görüşlerinin alınması amacıyla 18 Aralık 2018 tarihinde “Kapanış Toplantısı” yapılmıştır.

Proje ile Kurumlar arası kapasite artırımı ve işbirliğinin geliştirilmesi, farkındalığın artırılması, mükerrer coğrafi bilgi yatırımlarının önüne geçilerek zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanması hedeflenmiştir.

Katılımcılara sunulan Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planında tanımlanan CBSTR Modeli üzerinde tespit edilen eksenlere bağlı olarak, hedefler, eylemler, gerçekleştirilecek adımlar, sorumlu ve ilgili birimler ile performans göstergeleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır.