Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi Paydaş Kurumlar Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.
Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi Paydaş Kurumlar Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.
12 Aralık 2018

20/03/2018 tarihinde açılışı  toplantısı yapılan Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi kapsamında; coğrafi bilgi sistemleri konusunda devam eden çalışmalar  ile ilgili olarak kamu kurum/ kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin görüşlerinin alınması amacıyla 10 Aralık 2018 tarihinde “Paydaş Kurumlar Değerlendirme Toplantısı” yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Kurumlar arası kapasite artırımı ve işbirliğinin geliştirilmesi, farkındalığın artırılması, mükerrer coğrafi bilgi yatırımlarının önüne geçilerek zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanması ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Katılımcılara sunulan Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı taslağında tanımlanan CBSTR Modeli üzerinde tespit edilen eksenlere bağlı olarak, hedefler, eylemler, gerçekleştirilecek adımlar, sorumlu ve ilgili birimler ile performans göstergeleri konusunda paydaş kurumların katkıları alınarak çalışmalar sürdürülmüştür.