Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Toplantısı (2022/1)

28 Temmuz 2022
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Toplantısı

07/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Toplantısı;

-Güncellenen Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi

-Güncellenen Bina, Çevre İzleme Tesisleri, Jeoloji ve Ulaşım Ağları veri tanımlama dökümanları,

-Veri tanımlama Dokümanlarına uyumlaştırma çalışmaları,

-Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri,

-Coğrafi Veri Analiz Platformu,

-Çalışma Heyetleri Kapsamında çalışmaları tamamlanan

 • Ulusal Harita Altlığı Çalışma Heyeti
 • Blok Zincir Ve Metaverse Teknolojisi Çalışma Heyeti
 • Coğrafi  Veri  İzin  Veya  Lisans  Kapsamında  Coğrafi  Verilerin  Paylaşımı  Ve  Satışı  Çalışma Heyeti raporlarının sunumu,

-Uluslararası Veri Paylaşımı Sonuç Raporu,

-Coğrafi Veri İhtiyaç Matrisi vb. gündem başlıkları ile 27.07.2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu; Coğrafi  Bilgi Sistemleri Genel Müdürünün başkanlığında, Harita Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürü doğal üye olmak üzere gündem maddesine göre davet edilen Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki sorumlu kurumların Genel Müdür ve dengi yöneticilerinden oluşmaktadır.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Toplantısında:

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail TÜZGEN tarafından Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi, Kamu Kurum - Kuruluşlarının mevcut verilerinin paylaşımı ve veri güvenliğinin sağlanmış olduğu, verinin paylaşımının yanı sıra analizlerinin de portal üzerinden yapılacağı hususlarını içeren açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın KISA tarafından Yürütme Kurulu Gündemine ilişkin sunum yapılarak yapılan çalışmalarla ilgili gelinen son duruma ait bilgiler verilmiştir.

Ayrıca Yürütme Kurulu tarafından;

 • Kurul tarafından hazırlanan güncel “Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi” nin onaylanmak üzere Kurul’a gönderilmesi,
 • Kurul tarafından hazırlanan güncel “Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi” nin onaylanmak üzere Kurul’a gönderilmesi,
 • 49 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1 sayılı Listesinde yer alan çalışma heyetleri tarafından genişletilmesi veya gözden geçirilmesi yapılan 4 temaya (Bina, Çevre İzleme Tesisleri, Jeoloji ve Ulaşım Ağları) ait tanımlama dokümanlarının Bakanlığa gönderilmesi,
 • TUCBS kapsamında Kurul’a sunulan ve paylaşılan 628 katmana ait “metaverilerin” sorumlu ve ilgili kurumlar tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydedilmesi,
 • Coğrafi Veri Analiz Platformunda yer alması istenen analizlerin sorumlu kurumlar tarafından belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi,
 • Kurumlar tarafından veri talep ve temininde “Coğrafi Veri İhtiyaç Matrisi Uygulama”sının kullanılmasına ve coğrafi veri ihtiyaç matrisi Uygulaması dışında yazışma yapılmaması,
 • Çalışma heyetleri tarafından hazırlanan “Ulusal Harita Altlığı Çalışma Heyeti Raporu”, “Blok Zincir Ve Metaverse Teknolojisi Çalışma Heyeti Çalışma Raporu” ve “Coğrafi Veri İzin Veya Lisans Kapsamında Coğrafi Verilerin Paylaşımı Ve Satışı Çalışma Heyeti Çalışma Raporu”nun Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunda yayımlanması,
 • Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından eski hava görüntülerinin mozaiklenmesi ve Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile entegrasyonunun sağlanması,
 • Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin görüntü altlıklarının yılda bir güncellenmesine ilişkin eylem planı raporunun 30.09.2022 tarihine kadar hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulması,
 • VIII. UZAL-CBS 2022 Sempozyumunda yer almak üzere; kurumlarımızın TUCBS platformundan paylaştıkları ve servis ettikleri veriler üzerinden yapılmakta olunan analiz, uygulama, projelere ve sağlanan faydalara ilişkin yapılacak tanıtım ve bilgilendirmelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi, hususları vurgulanmıştır.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır