Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 49) Yayımlandı.

07 Kasım 2019

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla 07/11/2019 tarih 30941 sayılı Resmi Gazetede 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararname ile;

 • Coğrafi verilere erişim ve paylaşım tek bir noktadan sağlanacak,
 • Mükerrer coğrafi veri üretimi önlenecek,
 • Maliyetler azalacak,
 • Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınmış olacak,
 • Coğrafi verilerin analiz edilmesi ile doğru kararlar alınarak Türkiye’nin kalkınmasında önemli katkılar sağlanacak,
 • Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ancak henüz üretilmeyen coğrafi veriler üretilebilecek,
 • Kamu Kurumlarınca kamu kaynağı kullanılarak üretilen coğrafi verilerin paydaş diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile hızlı, güncel ve güvenli bir şekilde paylaşılması sağlanacaktır.
 • 657 sayılı kanun kapsamında ihdas olunan CBS Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı kadroları ile, tüm kamu kurumlarımızda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan kaynağı sağlanabilecektir.

 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları ile;

 • Dünyada 500 Milyar TL’lik hacime ulaşmış “Büyük Veri” ekonomisi ve endüstrisinin Ülkemiz açısından da gelişmesi ve takip edilmesi sağlanacaktır.
 • Yüksek maliyetlere sebep olan mükerrer veri üretiminin önüne geçilecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerin yapacakları yatırımların zaman ve maliyet planlaması yapılacaktır.
 • Veriye erişim kolaylaştırılacak ve bürokrasi azaltılacaktır. Vatandaşın ve Özel sektörün kamu kurumlarında üretilen verilere erişimi ve talep ettiği veriler var ise bunların üretimi sağlanarak, veriye erişim tek noktadan ve 7 gün 24 saat hizmet verilerek “iş yapma kolaylığı” ve “veriye kolay erişime” sağlanacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız edinecekleri mülk ve çevresi ile ilgili önceden bilgi sahibi olabilecek ve yatırımını buna göre yönlendirecektir.
 • Şehirlerimizin yeşil alan ve donatı ihtiyaçları anlık olarak takip edilebilecek ve gerekli yatırımların yönlendirilmesi sağlanacaktır.
 • Üniversitelerimizin araştırmalarını yönlendirecek doğru, güvenilir ve güncel verilere ulaşması sağlanacaktır. Bu sayede toplum yararına daha fazla proje üretilecektir.
 • Yine Türkiye’nin Bilişim ve Teknoloji alanında gücünü arttırmak amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren firmalara “Açık Veri Merkezi” sunulacak ve sektörün yeni ürünler ve yazılımlar geliştirmesinde kolaylık sağlanacaktır.
 • Kamu ve özel sektör yatırımları daha etkin yönlendirilecek, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Yapay Zeka sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • Hem merkezi kurumların ve yerel yönetimlerin birbirleri ile ilgili coğrafi veri paylaşımı, hem de merkezi kurumların yerel yönetimler ile coğrafi veri paylaşımı için standardizasyon, uyumlaştırma ve entegrasyon çalışmaları yürütülecektir.
 • Ekonomik ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
 • Bilgi çağının hızına ve kalitesine, toplumun tüm kesimlerinin ulaştırılması sağlanacaktır. Bu çalışmalar aynı zamanda akıllı şehirlerin de kurulması için gerekli olacak coğrafi veri altyapısının da kurulmasını sağlayacaktır.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı ile yeni bir uzmanlık kolu oluşturulacak ve genç nüfusa istihdam sağlanacaktır.

Ulusal ve uluslararası firmaların sokaklarda gelişigüzel veri toplamasının önüne geçilerek, verilerimizin ve yaşam alanlarımız daha güvenilir hale getirilecektir.

Coğrafi Bilgi Sektöründe yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, altyapı idareleri, meslek odaları, üniversitelerin desteği sayesinde ortak akıl ile birlikte hazırlanan bu kararname coğrafi bilgi sektöründe yer alan kapsayıcı yasal dayanak olması sebebi ile önemi çok büyüktür. 

Kararname ile kurumlarımız arasında tam bir coğrafi veri paylaşımı sağlanacak, kamu kurumlarımızda bulunan coğrafi verilerin tamamına tek bir noktadan (Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu) erişilebilecektir. Farklı mevzuatların getirdiği yorum farklılıkları ve görev çakışmaları Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nda çözüme kavuşturulacaktır.

49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır