Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standardizasyon Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı.

08 Kasım 2019
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standardizasyon Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı.

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda coğrafi verilerin tüm kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler arasında birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak paylaşımı ve kullanımı amacıyla coğrafi veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. 20 adet coğrafi veri temasına ilişkin standartların belirlenmesi amacıyla oluşturulan Coğrafi Veri Teması Çalışma Grupları, çalışmalarını tamamlayarak Coğrafi Veri Tanımlama Dokümanlarını hazırlamışlardır.

Söz konusu dokümanlara ve uygulama şeması (xsd) dosyalarına

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs adresinden,

Birleşik UML Modeli sayfasına ise

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/UML_16092019/index.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgilendirme amacıyla düzenlenen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi Kapanış Toplantısında Genel Müdür Yardımcımız tarafından proje bilgilendirmesi yapılarak 7 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmî Gazetede  yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ve getirmiş olduğu yenilikler hakkında genel bilgi verilmiştir.

Proje yürütücüsü tarafından projenin amacı, kapsamı, aşamaları, yöntem, ülkemizde ulusal veri paylaşımı ve genel değerlendirmeyi içeren sunum yapılmıştır.

Son bölümde ise söz alan proje koordinatörü ve veri teması çalışma grubu moderatörü akademisyenler tarafından çalışma biçimleri, karşılaşılan zorluklar hakkında bilgiler verilmiştir.

Aşağıda belirtilen kamu kurum temsilcileri ise projenin önemi ile yaşadıkları tecrübeler konusunda bilgi verdiler. Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile toplantı sona erdi.

  • Harita Genel Müdürlüğü
  • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu Başkanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Tema Moderatör/Koordinatör
Proje Koordinatör Prof.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
Arazi Örtüsü Prof.Dr. Taşkın KAVZOĞLU
Ortogörüntü Prof.Dr. FEVZİ KARSLI
Arazi Kullanımı Doç.Dr. Özge YALÇINER ERCOŞKUN
Doğal Afet Risk Bölgeleri Dr. Öğr. Üyesi Selim Serhan YILDIZ
Altyapı Dr. Öğr.Gör. Kamil KARATAŞ
Korunan Alanlar Prof.Dr. Alper ÇABUK
Maden Prof.Dr. A. Erhan TERCAN
Ulaşım Dr. Berk ANBAROĞLU
Toprak Prof. Dr. Günay ERPUL

Proje Ekibi

İsmail TÜZGEN Genel Müdür
Dr. Akın KISA Genel Müdür Yardımcısı
Ayhan KAVŞUT Şube Müdür V.
İlkem BAHÇECİ Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Kübra EKİNCİ YELEN Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Yasin TUTAK Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Ezgi SARMUSAK Şehir Plancısı
Fulya BATTAL ŞAMİLOĞLU Mühendis
Fatih ERÇETİN Mühendis
Kurban ÇALIŞKAN Tekniker
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır