Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine Katıldık.

15 Ocak 2020
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine Katıldık.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliği ve Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinin” açılışı yapılmıştır.

Konuyla ilgili yönetici ve uzmanları bir araya getirerek akıllı şehirlere geçiş sürecine ivme  kazandırmayı hedefleyen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi; Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN yaptığı açılış konuşmasında aşağıdaki hususları belirtmiştir.

Şehirler, medeniyetlerin doğduğu, geliştiği, tüm ihtişamlarıyla tarihe mal olduğu yerlerdir. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe Ören Yeri, insanların yerleşim ihtiyacı konusunda bugüne kadar ortaya konan tüm tezleri değiştirecek bir keşiftir.

İnsanlığın kadim tarihinin en önemli yerleşim merkezleri üzerinde yaşıyor olmak bize sadece gurur vermekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Tarih boyunca Semerkant’tan Saraybosna’ya kadar nice kadim şehirlere mührünü vurmuş bir ecdadın torunları olarak, bugün de şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor.

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleriyle şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte maalesef yeterince başarılı olamamıştır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, cazibe merkezi durumundaki tüm büyük şehirlerimiz ile nüfusu hızla artan her nevi yerleşim yeri, altyapıdan bina estetiğine kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döneme girmiştir.

Bu bakımdan1994 yılının bir dönüm noktasıdır. Türkiye genelinde yeni bir şehircilik hamlesinin başladığı bu yıldan itibaren, hem mevcut sorunlar kademe kademe çözülmeye başlanmış, hem de yeni bir anlayışın temelleri atılmıştır.

Dün şehir yönetimleri; en temel hizmetleri yerine getiremez, en asgari insani ihtiyaçları karşılayamaz durumdaydı. Bugün ise; işte burada olduğu gibi akıllı şehirleri, sosyal belediyeciliği, kardeş belediyeciliği konuşuyoruz. Aynı durum merkezi yönetim için de geçerlidir.

Her yeni dönem beraberinde yeni ihtiyaçları, yeni talepleri, yeni sıkıntıları da getiriyor. Dünkü meselemiz toplanmayan çöplerdi, patlayan çöplüklerdi, bugünkü meselemiz sıfır atık yönetimidir. Dünkü meselemiz ulaşımın bizatihi kendisiydi, bugünkü meselemiz ulaşım araçlarının entegrasyonudur. Dünkü meselemiz çevre kirliliğiyle mücadeleydi, bugünkü meselemiz çevreyle uyumlu şehirler kurmaktır. Dünkü meselemiz altyapının yokluğuydu, bugünkü meselemiz altyapıyı en verimli şekilde işletebilecek sistemleri geliştirmektir. Dünkü meselemiz şehirlerde parkların hiç olmamasıydı, bugünkü meselemiz millet bahçelerini yaygınlaştırmaktır.

Çağının ötesine geçemeyen şehirler, bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkûmdur. Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği bir şehir, akıllı olsa ne olur, olmasa ne olur. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun hâlini bilmeyen, sokağından, semtinden, mahallesinden bihaber insanlarla dolu bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. İşte bunun için bizim hem akıllı, hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız vardır.

Her ne kadar benzer bilişim teknolojileri kullanılıyor olsa da, akıllı şehir uygulamaları her ülkenin, her şehrin kendi ihtiyaçlarına, kendi imkanlarına, kendi altyapısına göre değişebilmektedir.

Türkiye olarak; kendi akıllı şehir stratejilerimizi geliştirmek için çalışmalara başladık. İlk olarak 2003-2023 Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesinde yer bulan akıllı şehir çalışmalarını, bugün ileri bir düzeye getirdik. 11. Kalkınma Planında, bu konuda kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planını hazırlayarak, ilçe ve il bazlı bir planlama yapmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da akıllı şehir uygulamalarını destekleyen çalışmalar yürütüyor. Kimi belediyelerimizin şimdiden akıllı şehirler ile ilgili hem kurumsal kapasiteyi geliştirme, hem de fiili uygulamalar yönünde adımlar attığını biliyoruz. Tüm bu hazırlıklarla Türkiye akıllı şehirler konusunda, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Bu alanlardaki uygulamaların ortak amacı daha az maliyet ile daha verimli ve etkili hizmet sunabilmektir.

Marka şehirler hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor. Akıllı şehir uygulamalarının hepsi belediyelerle ilgili değildir. Yeni nesil teknoloji altyapısının insan hayatında yol açacağı büyük dönüşüm düşünüldüğünde, bu konunun çok geniş bir uygulama alanı olduğu görülecektir.

Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör olsun, hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde ülkemiz teknoloji çöplüğüne döner. Biz ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyoruz. Bunun için hem ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın, hem de Türkiye Belediyeler Birliğimizin öncü bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Gerekirse bu işe hukuki bir altyapı kazandırmak dâhil, birbiriyle uyumlu teknoloji altyapısı kuruluşu konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız. Türkiye 1990’lı yıllarda her kurumun farklı teknolojilere dayalı sistemler kurması sebebiyle bu sıkıntıyı yaşamıştır. Bir süre sonra e-devlet uygulaması ile tüm sistemleri birbiri ile konuşabilir, birbiri ile özellikle veri alışverişi yapabilir hale getirme zorunluluğu ortaya çıktığında, daha önce yapılan yatırımların çoğu çöpe atılmıştır. Bunu bir daha yaşamak istemiyoruz. Hep birlikte standartları belirleyecek ve sıkı bir denetimle bu süreci yöneteceğiz.

Ülkemizde bundan sonra şehirlerimizde yapılan her yatırımın, atılan her adımın akıllı şehirler stratejimize uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız. Rastgele, keyfe keder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. 

Diğer alanlarda olduğu gibi, akıllı şehir uygulamalarında da, sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Birkaç yıl içinde pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM yaptığı açılış konuşmasında;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planının hazırlandığı, eylem planının Türkiye'de ilk, dünyada ise Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dördüncü olma özelliğini taşıdığı, şehirlerimiz için adeta yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiği,

Tüm kentsel dönüşüm alanlarının ve 100 bin sosyal konut projesinin, akıllı mahalle konseptine göre inşa edileceği,

Esenler'de yapılmakta olan Akıllı Şehir Projesinin yenilerinin ülkemize kazandırılacağı,

Akıllı şehir uygulamalarını bölgesel ve ulusal bir ölçekte gerçekleştirmek için tüm illerimizin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemin hayata geçirildiği,

Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarına odaklanılarak, her şehrin kendine özgü akıllı şehir stratejilerinin geliştirildiği,

Tüm akıllı şehir uygulamalarının belirlenen öncelik sırasına göre en hızlı şekilde hayata geçirileceği, böylece yatırımların daha verimli olduğu, kaynakların israf edilmediği bir belediyeciliğin hep birlikte gerçekleştirileceği,

Kurulacak AR-GE merkezlerinde şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojilerin geliştirileceği,

2023'e kadar ekonomimize yıllık en az 25-30 milyar liralık katkı sağlanacağı, tüm bu çalışmalar yapılırken, belediyeler ve girişimcilerin de finansal olarak destekleneceği,

Hususlarına değinmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürümüz Sayın İsmail TÜZGEN tarafından 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı sunumu gerçekleştirilmiştir. Sunumda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yapılması planlanan çalışmalar, akıllı şehir bileşenleri, olgunluk değerlendirme çalışmaları ve akıllı şehir ekosistemi konularında standartların önemine vurgu yapılarak; gerçekleştirilen proje uygulamalarından örnekler verilmiştir.

 

15.01.2020-16.01.2020 tarihlerinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde aşağıdaki konularda 3 ana oturum, 12 panel ve 6 seminer düzenlenmektedir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

Ana Oturum 1: Akıllı Şehirler için Temel Politikalar

Ana Oturum 2: Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz

Ana Oturum 3: Akıllı Şehirler ve Uluslararası İşbirliği

Panel 1: Akıllı Şehir Teknolojileri

Panel 2: Akıllı Şehirlerde Yenilikçilik ve Girişimcilik

Panel 3: Yerel Akıllı Şehir Stratejileri

Panel 4: Akıllı Şehir Teknolojileri – 2

Panel 5: Akıllı Şehirlerde Yatırım ve Finans Yönetimi

Panel 6: Akıllı Şehir Yönetişimi ve Kapsayıcılık

Panel 7: Akıllı Çevre ve Doğa Kaynaklı Çözümler

Panel 8: Akıllı Bölge Uygulamaları

Panel 9: Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Çözümleri

Panel 10: Kadınlar ve Çocuklar için Akıllı Şehirler

Panel 11: Akıllı Enerji Çözümleri

Panel 12: Akıllı Şehirler için Yerel Çözümler

Seminer 1: Akıllı Şehir Mimarisi

Seminer 2: Akıllı Şehirlerde Paydaşlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Sağlanması

Seminer 3: Bilgi Güvenliği, Kimlik ve Mahremiyet Yönetimi 

Seminer 4: Akıllı Şehir Projelerinin Yönetimi

Seminer 5: Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modelleri

Seminer 6: Açık Şehir: Veri, Süreç ve Hizmetlerin Açık Hale Getirilmesi

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır