Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Üçüncü Ulusal Heyelan Sempozyumuna Katılım Sağlandı.

15 Ekim 2021
3.Ulusal Heyelan Sempozyumuna Katılım Sağlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ev sahipliğinde 13-14 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3.Ulusal Heyelan Sempozyumunda; konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör tarafından yapılan çalışmalar, araştırmalar ve uygulamalar paylaşıldı.

Sempozyum ile; heyelan konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK ve özel teşebbüs temsilcilerini aynı platformda buluşturarak;

  • Eşgüdüm ve işbirliğini arttırmak,
  • Mevzuat ve çalışmalardaki boşlukları belirleyerek, görev ve sorumlulukları netleştirmek,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında elde edilen bilgi ve tecrübeleri paylaşmak,
  • Politikalar üreterek Afet Yönetimini doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirmek,

Amaçlanmıştır.

Fuar alanında Genel Müdürlüğümüz stant açmış olup, basılı materyal ve QR kodlu broşürler ile proje tanıtımları yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlanan İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Ve Artvin İl Ve İlçelerindeki Sel Ve Taşkın Alanlarına Etki Eden Bölgelerdeki Yapılaşma Risklerinin Tespiti ve Analizi Projesi" görsel tanıtımı ziyaretçiler tarafından ilgi ile takip edilmiştir.

Proje kapsamında geliştirilen simülasyon yazılımı üzerinden; havza, akarsu ve dere bazında sel ve taşkın simülasyonları uygulamalı olarak ziyaretçilere anlatılmış ve ziyaretçilerden gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Simülasyon çalışmasında hidrolik modelleme sonuçlarının CBS ortamına aktarılması ile sel ve taşkın riski bulunan acil ve öncelikli taşınması gereken binaların afet öncesi tespit edilmesi için 3B modellerin oluşturulması benzetim yazılımıyla taşkın risk modelleme ve analizleri yapılmıştır.

Örnek  olarak sel ve taşkın simülasyonları aşağıda yer almaktadır.


Videolar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır