Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının Üçüncüsü Gerçekleştirildi.

21 Aralik 2018
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının Üçüncüsü Gerçekleştirildi.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince coğrafi bilgi üreten ve kullanan kamu kurumlarının Genel Müdürlerinden oluşan ve 15/05/2018 tarihinde ilk toplantısı 26/09/2018 tarihinde ikincisi yapılan Teknik Komite Toplantısının üçüncüsü 20/12/2018 tarihinde yine İlbank A.Ş. Macunköy Sosyal ve Eğitim Tesislerinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer ALAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Teknik Komite Toplantısına Koordinatör sorumlu kurumlar olan İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili Genel Müdürleri ve üst düzey temsilcileri katılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer ALAN, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin (TUCBS) kurulması ve yönetilmesi; coğrafi veri temaları kapsamındaki coğrafi verilerin veri tanımlamasının yapılması ve sorumlu kurumlarca bu tanımlara uygun olarak üretilmesi; coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin, coğrafi veri servislerinin ve bunlara ait metaverilerin paylaşılması; coğrafi verilerle ilgili iş ve işlemler için kurumlar arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan ve 20/03/2015 tarih 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliği’nin önemini vurgulayarak kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Teknik Komite Toplantılarının gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Coğrafi verilerin paylaşılmasının ve erişiminin sağlanmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma Grupları tarafından oluşturulan 11 adet Coğrafi Veri Temasına ilişkin Standartların ve ilerleyen dönemlerde hazırlanacak diğer Coğrafi Veri Temalarının bilgilendirmesini içeren bir sunum gerçekleştirilmiş ve görüşler alınmıştır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Projesi hakkında bilgi verilmiştir.

Daha sonra coğrafi veri üretimi ve paylaşımı konuları değerlendirilmiş ve katılımcılar tarafından;

  • Milli Eğitim Bakanlığı - İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı - MEBCBS Projesi
  • Tarım ve Orman Bakanlığı - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - Tarım ve Orman Bakanlığı CBS Projeleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü - Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Envanter Sistemi (TUES)
  • Sağlık Bakanlığı - Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü - Mekânsal İş Zekâsı (MİZ) Uygulaması

üzerine sunumları gerçekleştirilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır