Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının Dördüncüsü Gerçekleştirildi.

22 Ağustos 2019

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince yılda en az 3 (üç) kez toplanması gereken Teknik Komite Toplantısının 2019 yılı için birinci toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Başkanlığında Teknik Komite Koordinatör sorumlu kurumların ilgili Genel Müdürleri ve üst düzey temsilcilerinden oluşan 80 kişinin katılımıyla 22/08/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü’nün;

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS Faaliyetleri
 • Coğrafi Verilerin Erişim ve Paylaşımı Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talepleri
 • Coğrafi Verilerin Erişim ve Paylaşımındaki Engeller ve Kurum Temsilcilerinin Görüş ve Önerileri

 

gündemi ile yaptığı bilgilendirme sonrasında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler ve Yurtdışı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey temsilcileri söz almışlardır.

Karşılıklı yapılan görüş alışverişlerinde aşağıdaki konular hakkında mevcut gelişmeler paylaşılmıştır:

 • TUCBS coğrafi veri temaları standart belirleme çalışmaları,
 • Kamu Kurum ve Büyükşehir Belediyeleri ile yapılan TUCBS entegrasyon çalışmalarında mevcut durum,
 • Üç boyutlu bina ve şehir topografyası veri üretimi, kullanımı ve paylaşımı,
 • CBS Stratejisi ve Akıllı Şehirler Stratejisi,
 • Göktürk -1 Uydu görüntülerinin kurumlar arasında paylaşılması gerektiği.
 • 24/07/2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıdaki gündemde belirtilen kamu kurumlarının TUCBS’ye coğrafi veri entegrasyonu ile ilgili yol haritası ve zaman planının değerlendirilmesi,
 • TUCBS ile entegre edilen ve erişim sağlanan coğrafi verilerin erişim ve paylaşım gizlilik derecelerinin belirlenmesi,
 • Kurumların coğrafi verilerini paylaşım yöntemi olarak görüntüleme servisi (wms) tercih etmesi ancak diğer kurumlardan veri talep ederken indirme servisi (wms) olarak istemesi sebebiyle yaşanması muhtemel sorunlar.

 

Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ATLAS Uygulaması (http://www.atlas.gov.tr ) hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. ATLAS uygulaması çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi verileri, web üzerinden 2 ve 3 boyutlu olarak sunabilen, bazı coğrafi analiz yeteneklerini içinde barındıran bir uygulamadır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektöre ait coğrafi veri servisleri ATLAS uygulamasına katman olarak eklenebilmektedir. 31/12/2018 tarihinde ikinci versiyonunun hazırlanması çalışmalarına başlanan ATLAS Uygulamasında mevcut durumda kamu kurum ve kuruluşlarına ait 283 adet coğrafi veri servisi bulunmaktadır. Bu servisler içinden 4387 adet coğrafi veri katmanı görüntülenebilmektedir. Coğrafi veri üreticisi kurum ve kuruluşlar ve yerel yönetimler ile coğrafi veri paylaşımına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, hazır olan birimlerin servisleri eklenmeye devam etmektedir.

Sonuç olarak kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla yapılan Teknik Komite Toplantıları sayesinde coğrafi verilerin paylaşılmasının ve erişiminin sağlanmasında coğrafi veriye değer katmak için standartlara uyumun önemli olduğunun altı çizilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır