Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (TUCBS-5. Faz) Genişletilen Coğrafi Veri Temaları Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalıştayı Düzenlendi.

11 Kasım 2022
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (TUCBS-5. Faz) Genişletilen Coğrafi Veri Temaları Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalıştayı Düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda coğrafi verilerin tüm kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler arasında birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak paylaşımı ve kullanımı amacıyla coğrafi veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesi çalışmaları kapsamında yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (5. FAZ) ile Altyapı (Atıksu Ağı, Çevre Yönetimi Tesisleri, Elektrik Ağı, Elektronik Haberleşme Ağı, Petrol/Gaz/Kimyasal Ağı, Su Ağı, Temel İdari ve Sosyal Hizmetler ve Termal Ağı)  ve Kamu Yönetimi Bölgeleri olmak üzere 2 adet coğrafi veri temasına (toplam 9 adet alt tema) ilişkin standartların genişletilmesi çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıklarımız, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 11.11.2022 tarihinde çevrimiçi çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Veri Tanımlama Dokümanları akademik danışmalar tarafından katılımcılara aktarılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır