Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu 2. Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Başkanlığında 30 Eylül 2020 tarihinde Gerçekleştirildi.

01 Ekim 2020

49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu 2. toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat OKTAY’ın başkanlığında:

“Afet, Acil ve Olağanüstü Durumlarda Veri Paylaşımı”,

“Türkiye’nin Uydu Görüntüsü ve Hava Fotoğrafı Gibi Harita Altlıklarının En Az Yılda Bir Kez Güncellenmesi,

“Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi Kapsamında Yapılan Çalışmalar”

Başlıklı gündem maddeleri ile 30 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Bu kapsamda toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel  Müdürü Sayın İsmail Tüzgen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcıları, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının ilgili Başkan Yardımcıları katılım sağlamıştır.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn: Fuat Oktay Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Toplantısında aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

“Büyük Veri” Artık Elimizin Altında.

Kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler 3 ay içinde Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna eklenmiş olacaktır. Dolayısı ile yılsonunda “Büyük Veri” artık elimizin altında.

2020 yılı tüm illerimiz ile birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır.

Tüm kamu yöneticilerine ve çalışanlarına sesleniyorum. Bakanlığınızla, kurumunuzla ilgili büyük veri artık elinizin altındadır.

Aynı şekilde yerel yöneticilerimize, belediye başkanlarına sesleniyorum. 2021 yılında da ilinizle, ilçenizle ilgili büyük veri artık elinizin altında olacaktır.

Sıra sizde.

Elinizin altındaki verileri kullanın, analizler yapın, veriye dayalı kararlar alın, kurumunuzu, ilinizi, ilçenizi veriye dayalı yönetin. Kendi kararlarınızı ve yönetim kalitenizi yükseltecek, veriye dayalı karar destek sistemlerinizi geliştirin ve kullanın.

 

Coğrafi Bilgi Altyapımızı Bireysel Kullanıma Açarak,

Günlük Yaşamı Herkes İçin Kolaylaştıracak Bir Süreci Başlattık.

İlgili kurumlarımız 4 aydır, uydu ve hava görüntülerinin sayısal veriye çevrilmesi ve veri dilinin standart hale gelmesi için çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürüyorlar.

Ülkemizin her bir noktasındaki parsel ve binalara ait verileri, tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalar ile kullanıma açıyoruz.

Vatandaşımızın tapuya gittiğinde satın almak istediği evin kat planlarını görebileceği, tarım alanlarını izleyebileceği, akıllı trafik sistemleri ile günlük hayatın akışını değiştirebileceği sistem çalışmaları meyvelerini vermeye başlamıştır.

 

İlk toplantıda aldığımız kurul kararları doğrultusunda:

  • Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazetede yayımlanarak uygulamaya geçmiştir. 
  • Ülkemizin coğrafi verilerini standart hale getirmek için hazırlanan “Tanımlama Dokümanları” ve hangi veriden hangi Bakanlığımızın sorumlu olduğunu gösteren “Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi” de Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu kapsamda bakanlıklarımız ürettikleri her bir veriyi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile hızla paylaşmaya başladılar. Şu ana kadar 669 coğrafi veri katmanından 388 i Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna entegre edildi. Paylaşılabilir nitelikte olan 124 katman daha yıl sonuna kadar paylaşılmış olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız; tüm il ve ilçelerimizi kapsayan 3 boyutlu şehir modellerini hazırlayarak kamu kurumlarının kullanımına açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığımız; 36 milyon tarım parselini ulusal ölçekte sayısal toprak haritalarına dönüştürdü ve tarım parsellerinin tamamı sayısallaştırdı. Her bölgedeki toprak tipi ve özelliği bu haritalara işlendi. Böylece pamuk gibi ürünlerde ekim alanlarının tespiti ve verimlilik çalışmaları çok daha kolay şekilde yapılmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın eşgüdümlü çalışmaları sonucunda; deprem risk haritaları ile heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri duyarlılık haritaları oluşturuldu. Oluşturulan haritalar, Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) vasıtasıyla valiliklerimizin kullanımına açıldı.

Bunların yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, 81 ilimizi birer akıllı şehre dönüştürecek projeyi bu ay itibarıyla başlattı. Akıllı Şehir Ulusal Referans Mimarisi olarak adlandırılan çalışmayla coğrafi bilgi sisteminden faydalanarak Türkiye’nin farklı noktalarında uygulamaya geçecek akıllı şehir teknolojilerinin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalışabilir olması yönünde yerel yönetimlere rehberlik edeceğiz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır