Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

TUCBS Entegrasyon Projesi Kapanış ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

25 Ekim 2019
TUCBS Entegrasyon Projesi Kapanış ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Coğrafi veri üreticisi kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin coğrafi verilerine ait veri servisleri ve metaverilerinin TUCBS ile entegrastonunu hedefleyen proje kapsamında yer alan 32 kamu kurum kuruluşu ve 30 büyükşehir belediye temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış kısmı proje bilgilendirme ve entegrasyon süreçlerine yönelik olarak hazırlanan tanıtım videosu ile başlatılmıştır.

Açılış konuşmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü tarafından coğrafi verinin paylaşıldıkça öneminin ve değerinin artmasından, birlikte çalışabileceğimiz bir mevzuat oluşturmanın öneminden bahsedilerek, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edilmiş ve 2020 Haziran tarihinden itibaren tüm coğrafi verilerin servis edilebileceği ifade edilmiştir.

Proje Kapanış Toplantısına proje sürecinin kısaca özetlenmesi ile devam edilmiş, entegrasyon süreçlerinde karşılaşılan tespitler ve kurumlarla yerinde yapılan ziyaretlerde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının ve metaveri mevcudiyeti, metaveri yayınlama durumu, donanım, yazılım ve ağ yapısı yeterliliği ile coğrafi veri paylaşımında mevzuat kısıtları konusunda elde edilen proje sonuçlarının katılımcılar ile paylaşılmasıyla katılımcı görüşlerinin alınması kısmına geçilmiştir.

Kamu kurum/kuruluşları ve büyükşehir belediyeleri katılımcıları tarafından görüş ve önerilerde bulunulmuştur. bulunan proje paydaşları aşağıda listelenmektedir.

  • Harita Genel Müdürlüğü
  • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu Başkanlığı
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
  • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
  • Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
  • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından coğrafi veri paylaşımlarının Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmesinin önemi vurgulanarak Proje Kapanış Toplantısı sonlandırılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır