Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının İkincisi Gerçekleştirildi.

26 Eylül 2018
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının İkincisi Gerçekleştirildi.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince coğrafi bilgi üreten ve kullanan kamu kurumlarının Genel Müdürlerinden oluşan ve 15/05/2018 tarihinde ilk toplantısı yapılan Teknik Komite Toplantısının ikincisi, 26/09/2018 tarihinde İlbank A.Ş. Macunköy Sosyal ve Eğitim Tesislerinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer ALAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Teknik Komite Toplantısına Koordinatör sorumlu kurumlar olan İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürleri ve üst düzey temsilcileri katılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer ALAN, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin (TUCBS) kurulması ve yönetilmesi; coğrafi veri temaları kapsamındaki coğrafi verilerin veri tanımlamasının yapılması ve sorumlu kurumlarca bu tanımlara uygun olarak üretilmesi; coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin, coğrafi veri servislerinin ve bunlara ait metaverilerin paylaşılması; coğrafi verilerle ilgili iş ve işlemler için kurumlar arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan ve 20/03/2015 tarih 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik”in önemini vurgulayarak kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Teknik Komite Toplantılarının gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Coğrafi verilerin paylaşılmasının ve erişiminin sağlanmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlık tarafından hazırlanan “Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi”ni, “Çalışma Gruplarını”, “Çalışma Grupları Çalışma Usul ve Esasları”nı ve TUCBS kapsamında Genel Müdürlükçe yapılan çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir. Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme yapılmıştır.

Ülke düzeyinde coğrafi veri üreten ve kullanan kurumların yöneticileri ile coğrafi veri üretimi ve paylaşımı konuları değerlendirilmiş ve katılımcılar tarafından

  • Coğrafi veri üreten ve kullanan kurumların sorumluluklarının ve veri paylaşımının kurallarının belirlenmesi,
  • Coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin, coğrafi veri servislerinin ve bunlara ait metaverilerin paylaşılmasının  önemi ve kesintisiz erişimin sağlanması,
  • Kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmesi,
  • Coğrafi verilerle ilgili iş ve işlemler için kurumlar arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi
  • Yabancı menşeili kurum ve kuruluşların coğrafi veri üretimi ve bu kurum ve kuruluşlara coğrafi veri satışı konusunda politika önerileri getirilmesi,
  • CBS operatörlüğü ve uzmanlığının kurumlarda yaygınlaştırılması,
  • TUCBS kapsamında oluşturulacak Çalışma Gruplarına aktif katılım sağlanması
  • Kurumlarca yapılan projelerin kurulda mevcut ve planlanan durumlarının paylaşılması,

hususlarında görüş ve öneriler dile getirilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır