Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

01 Şubat 2019
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi kapsamında 8 adet coğrafi veri temasına ilişkin standartların belirlenmesi amacıyla oluşturulan “Coğrafi Veri Teması Çalışma Grupları İçin Bilgilendirme Toplantısı” 01 Şubat 2019 tarihinde Point Otel’de gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantının ilk bölümünde Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Sn. Dr. Akın KISA başkanlığında her bir veri teması için belirlenen akademisyenler ile yapılacak çalışmanın amacı, çalışma yöntemi, beklenen faydalar, daha önce tamamlanan 11 tema çalışması ile ilgisi, CBS olgunluk durumu, sınıflara/eksenlere göre seviyeler, Coğrafi Bilgi Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalar, standardizasyon çalışmalarında ülkemiz için 34 temanın 32 temaya dönüştürülmesi, entegrasyon çalışmaları kapsamında 30 Büyükşehir Belediyesi ve 32 Kamu Kurumunda gelinen seviye, veri uyumlaştırma kapsamında Şehir Atlasları Veriseti Üretimi ve 3B Bina ve Topografya Veriseti Üretimi sonucu oluşacak coğrafi değerlerin CBS sektörü ve endüstrisi oluşumundaki yeri, önemi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen kısımda açılış konuşmalarında, sırasıyla TÜBİTAK Bilgem Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü Müdürü Sn. Cemil SARIOĞLU, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sn. İsmail TÜZGEN, Coğrafi Bilgi Daire Başkanı Sn. Dr. Akın KISA ve TÜBİTAK Bilgem YTE Proje Yöneticisi Sn. Çağatay YAMAK söz alarak proje ve çalışma yöntemi hakkında bilgilendirme yapmışlardır.

Genel Müdürümüz Sn. İsmail TÜZGEN açılış konuşmasında; Dünyada artık sanayii devriminde 4. evreye gelindiğini, dijitalleşme evresi olan bu devrede veri ve veri paylaşımının çok önemli olduğunu vurgulayarak hızlı olmamız gerektiğini, veri tanımlama dokümantasyonu ile bunun aşılacağını ifade etti. Ayrıca Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kanunu Tasarısı çalışmasında son aşamaya geldiklerini, Akıllı Şehirler Stratejisi içinde 400 Belediyede tespit yapılarak ihtiyaç analizinin yapıldığını, veri altyapısı için gerekli olan standardizasyon ve veri altyapısı çalışmalarının tamamlandığını belirterek TUCBS çalışmalarının Akıllı Şehir uygulamalarının altyapısı açısından büyük önem taşıdığını ifade etmiştir.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısının Kurulumu Projesi Çalışma Grupları bilgilendirme toplantısına davetli olarak gelen kamu kurumları; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BOTAŞ, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Bakanlığımızı temsilen; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü temsilcileri ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri, Ankara, Balıkesir, Erzurum, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya Büyükşehir Belediyeleri temsilcileri, Sakarya SASKİ, Kahramanmaraş KASKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri temsilcileri, BAŞKENTGAZ, İGDAŞ, EDAŞ, KCETAŞ,  SEDAŞ ve özel sektörden ELDER, Enermet, Enerya, Enerjisa ve Zorlu Enerji Grubu temsilcilerinin bir araya geldiği bilgilendirme toplantısı 126 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Her temsilci sorumlu ve uzmanı olduğu coğrafi veri teması kapsamında ülkemizdeki mevcut durum konusunda teknik görüşlerini ifade ederek çözüm önerilerini sunmuştur.

Ayrıca toplantıda, TUCBS Temel Doküman Standardizasyon Çalışmaları kapsamında hazırlanacak Temel Referans Dokümanı, 11 + 8 adet yeni Veri Tanımlama Dokümanı, UML sınıf diyagramları, XSD uygulama şemaları, SLD dosyaları ve Çalışma Grup Raporlarının uygulamalı olarak tanıtımı yapıldı.

Coğrafi veri teması çalışma grupları, standartların oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacı ile 04/02/2019 tarihinden itibaren 2 haftada bir tam gün olacak şekilde çalışmalarına başlayarak 03/10/2019 tarihinde bitirmiş olacaktır. Tema çalışma grupları; Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda her temanın sorumlusu bir akademisyen, bir tema uzmanı ve ilgili kamu kurum temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri katılım sağlamaktadır.

Ülkemizde çeşitli sektörler ve kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ile oluşturulan verilerin hem kendi aralarında hem de TUCBS altyapısı ile  birlikte çalışabilirliği için teknik düzeyde standartları belirlenecek olan sürdürülebilir kalkınmayı ve e-devlet çalışmalarını destekleyen coğrafi veri temaları aşağıdaki gibidir:

1. Arazi Kullanımı

2. Doğal Afet Riski Bölgeleri

3. Enerji Kaynakları

4. İnsan Sağlığı ve Güvenliği

5. Korunan Alanlar

6. Madenler

7. Teknik Altyapı, Diğer İdari ve Sosyal Hizmetler

8. Toprak

 

TUCBS çalışmalarımız; 

http://cbstr.csb.gov.tr 

adresinden takip edilebilmekte olup, revize edilen Veri Tanımlama Dokümanları kamuoyu ile paylaşılmakta ve sürekli güncel tutulmaktadır.

 

TUCBS Uygulama Şemalarına ait XSD içeriklerine; 

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs_uygulama_semalari 

adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır