Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

TUCBS Entegrasyon Projesi Proje Eğitim Toplantısı Yapıldı.

18 Ekim 2019
TUCBS Entegrasyon Projesi Proje Eğitim Toplantısı Yapıldı.

TUCBS Entegrasyon Projesi  kapsamında 32 kamu kurum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile entegrasyon çalışmalarının kurum bazında değerlendirilmesi ve coğrafi veri akıllandırma, uyumlaştırma, servis oluşturma ve metaveri oluşturma konularında uygulamalı eğitimin toplu halde yapılması için 17 Ekim 2019 tarihinde ve 30 büyükşehir belediye temsilcisinin katılımı ile entegrasyon çalışmalarının kurum bazında değerlendirilmesi ve coğrafi veri akıllandırma, uyumlaştırma, servis oluşturma ve metaveri oluşturma konularında uygulamalı eğitimin toplu halde yapılması için 18 Ekim 2019 tarihinde "İller Bankası Anonim Şirketi Macunköy Sosyal ve Eğitim Tesisleri, Ankara" adresinde Proje Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşması Genel Müdür Yardımcımız Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BAYRAKTAR tarafından yapılmış olup, konuşmasında TUCBS altyapısı üzerinden yapılan ve yapılacak coğrafi veri paylaşımının önemini vurgulayarak, coğrafi verinin etkin ve verimli kullanımının sağlanması çalışmalarının ülkemizde veri paylaşım kültürüne katkı sağlayacağını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat OKTAY’ın kurumlarımızın coğrafi bilgi sistemleri ve veri paylaşımı ile ilgili faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtmiştir. Veri paylaşımlarının kurumlarla yapılan karşılıklı görüşmeler ve işbirliği ile arttırılacağı ve ihtiyaç duyan kurumlarımıza Genel Müdürlük tarafından eğitim desteği sağlanacağı ifade edilmiştir.

Proje Yöneticisi Dr. Emin BANK ise proje sürecini kısaca özetleyerek, entegrasyon süreçlerinde karşılaşılan tespitler ve kurumlarla yerinde yapılan ziyaretlerde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili eğitim uygulamasının yapılacağını belirtmiştir. Katılımcılara toplantı sırasında dağıtılan eğitim materyalleri kullanılarak interaktif sunum ortamında gerçekleştirilen eğitim dağıtımı yapılan doküman seti üzerinden gerçekleştirilmiştir.

TUCBS/INSPIRE UML diyagramları, tema çalışmaları, sınıflandırma çalışmaları, detay tipleri, kod listeleri, şema dönüşümleri, genel kavramsal model üzerinden örnekler ile eğitim sırasında uygulama yapılarak, katılımcı görüşleri alınmıştır.

Aşağıdaki başlıklar kapsamında verilen eğitim; Ulusal Coğrafi Veri Portalına aktarılan metaverilerin kurum bazında sorgulanması, görüntülenmesi ve coğrafi veri üreticilerinin ve karar vericilerin aradıkları verileri Ulusal Coğrafi Veri Portalı üzerinden bulma, temin etme ve kullanma alışkanlığının zaman içerinde yaygınlaştırılması ile hedeflenen veri paylaşım kültürü ve alışkanlığının getirileceği belirtilerek sonlandırılmıştır.

Proje Eğitim Toplantısı Gündemi

09.30 – 10.00 Kayıt

10.00 – 11.00 Coğrafi Veri Analizi

                       Coğrafi Veri Akıllandırma

11.00 – 11.15 Çay – Kahve Molası

11.15 – 12.15 Coğrafi Veri Uyumlaştırma

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

13.30 – 14.30 Coğrafi Veri Servis Yayınlama

                       Coğrafi Veri Servis Kullanımı

14.30 – 14.45 Çay – Kahve Molası

14.45 – 16.00 Metaveri Oluşturma

                       Metaveri Sorgulama

                       Metaveri Arama

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır