Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Paydaşlar

Paydaşlar

Mekânsal Veri İlgi Topluluğu (SDIC)


Mekânsal Veri İlgi Topluluğu, mekânsal veri yönetimi kaynaklarının daha iyi kullanılması ve mekânsal bilgi hizmetlerinin işletimi ve geliştirilmesi amacıyla mekânsal veri kullanıcılarını, üreticilerini ve dönüştürücülerini, teknik yetkinliği, finansal kaynak ve politikalarını harmanlayan bir yapıdır.
Topluluk, çalışmaları aracılığıyla mekânsal veri ve mekânsal veri hizmetlerine olan talebi yönlendirir.
Çevresel izleme, raporlama ve çevresel yönetim için uygulama ve hizmet geliştirme, topluluğun doğal yapısının arkasındaki yönlendirici temel güçler arasındadır.
Topluluk, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa Birliği gelişme alanlarında çevre ile ilgili farklı görevlerin yerine getirilmesinde hangi mekânsal verilere ihtiyaç duyulacağını en iyi bilen yerde konumlandırılmıştır.
Mekânsal Veri İlgi Topluluğunun rolü paydaşların aşağıdaki görevlerden bir yada daha fazlasına katılımının sağlanmasıdır:gelişmelerden haberdar etmek, INSPIRE nihai ürünlerini gözden geçirmek, uzman önermek, kaynak malzemeleri bulmak, sunmak ve/veya teknik özellikleri içeren taslak çalışmaları kontrol etmek


Yasal Yetkili Örgütler (LMO)


Yasal Yetkili Örgütler, ulusal ve bölgesel mekânsal veri altyapısının bazı bölümlerini kurma ve çalıştırmaya yetkisi olan ve INSPIRE’ın belli bölümlerine katkıda bulunmaya uygun üye ülkelerin kamu, kurum, kuruluş ve örgütlerinden oluşturulmaktadır.
Söz konusu INSPIRE bölümleri, INSPIRE tarafından hedeflenen, teknik, politik ve örgütlenme yapısıyla ilgili tüm çalışma alanlarını kapsamaktadır.
Yasal Yetkili Örgütler aşağıda belirtilen görevlerin bir yada birden fazlasını üstlenebilirler:
• Bilgi vermek
• INSPIRE yayınlarını gözden geçirmek
• Uzman önermek
• Kaynak malzeme ve kaynakçaları tanıtmak
• Teknik özelliklere ilişkin taslak çalışmaların denemesini yapmak.
Yasal Yetkili Örgütlere üyelik her zaman mümkündür.


Taslak Çalışma Grupları (DT)


Taslak Çalışma Grupları, Metaveri, Verilerin Ayrılması, Ağ Hizmetleri, Veri ve Hizmet Paylaşımı, İzleme ve Raporlama alanlarında uygulama esaslarının oluşturulması sürecine katılmak üzere Mekânsal Veri İlgi Toplulukları ve Yasal Yetkili Örgütler tarafından önerilen uzmanlar ile INSPIRE Takımı (CT) tarafından seçilen uzmanlar grubudur. Anılan uzmanlar, 9 Mart 2005 tarihinde yayımlanan INSPIRE çağrısına dayalı olarak oluşturulmuş ve bunu müteakiben Taslak Çalışma Gruplarının gereksinimlerindeki değişim ve uzmanların katılıma devamına göre yenilenerek gelişim göstermektedir.
Taslak Çalışma Gruplarının rolü kendi konularında sağlanılan kaynak malzemeleri analiz etmek ve gözden geçirmek, taslak INSPIRE Uygulama Esaslarını oluşturmak ve teknik konularda çelişkiye düşüldüğünde Konsolidasyon Grubuna tavsiyede bulunmaktır.


Tematik Çalışma Grubu (TWG)


Tematik Çalışma Grubu, INSPIRE Direktifi Ek-1’in kapsadığı temalara yönelik teknik özellikler için taslak çalışmalara yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Tematik Çalışma Grubu, Direktifte yer alan mekânsal veri temalarında uzman kişilerden oluşturulmuştur.
Uzmanların yetenek ve deneyimleri, birlikte çalışabilirlik ilkesine ulaşma ve uygulanabildiği mekânsal veri set ve hizmetlerinin uyumlaştırılması amacıyla farklı uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel girişimlerin gözden geçirilmesi, dikkate alınması, düzenli olarak standartlaştırılması ve uyumlaşmasını mümkün kılmaktadır.